UMCS solidarny z Ukrainą - podsumowanie

15 lipca br. odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania dotychczasowej pracy uczelnianego Zespołu ds. Pomocy Ukrainie pod kierownictwem prorektora ds. ogólnych prof. Arkadiusza Berezy. Zaproszeni goście otrzymali z rąk prorektora oficjalne podziękowania za wsparcie działań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy.

- Nasze spotkanie ma charakter podsumowujący działalność Zespołu ds. Pomocy Ukrainie od lutego br., a więc od momentu inwazji Rosji na Ukrainę – powiedział prof. Arkadiusz Bereza i jednocześnie zaznaczył, że to pierwsze spotkanie zespołu, które odbyło się w warunkach stacjonarnych. Prorektor prof. Arkadiusz Bereza wręczył pamiątkowe dyplomy i złożył serdeczne podziękowania wszystkim członkom zespołu za zaangażowanie w działalność uczelni, życzliwość i niezawodną pomoc dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy.

Od początku wojny w Ukrainie społeczność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapewnia różne formy pomocy i wsparcia naszym sąsiadom zza wschodniej granicy w ramach akcji „UMCS – Razem dla Ukrainy”. Podjęte przez naszą Uczelnię inicjatywy usprawniły i przyczyniły się do wypracowania korzystnych rozwiązań, dających szansę na kształcenie oraz bezpieczne życie uchodźców w naszym mieście i regionie.

Już w pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę rektor prof. Radosław Dobrowolski niezwłocznie powołał Pełnomocnika ds. Pomocy Ukrainie, którym została dr Alina Czarnacka oraz Zespół ds. Pomocy Ukrainie, któremu przewodniczy prorektor ds. ogólnych prof. Arkadiusz Bereza. Dodatkowo na każdym wydziale zostały powołane osoby do kontaktu w sprawie pomocy dla Ukrainy.

Wszystkie realizowane inicjatywy na bieżąco prezentowane są na specjalnie utworzonej stronie internetowej (www.ukraina.umcs.pl). Znajdziemy na niej treści zarówno w języku ukraińskim, jak i polskim, dotyczące działań naszej Alma Mater na rzecz Ukrainy oraz wielopłaszczyznowych form wsparcia pracowników, studentów i doktorantów UMCS pochodzenia ukraińskiego, a także uchodźców znajdujących schronienie w Lublinie. Dodatkowo do usprawnienia przepływu informacji, związanych z aktualną sytuacją i kontaktu z ukraińską społecznością uniwersytetu powstał specjalny adres mailowy (ukraina@umcs.pl), obsługiwany w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim oraz polskim.

W reakcji na dynamicznie rozwijającą się sytuację w Ukrainie, UMCS zorganizował grupę ponad 300 ochotników, którzy w ramach prac wolontariackich wspierali i wspierają nadal działania koordynowane zarówno przez uczelnię, jak i instytucje publiczne, lokalne szpitale czy organizacje pozarządowe. UMCS udzielił wsparcia językowego oraz organizacyjnego m.in. dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Interwencji Kryzysowej, Szpitala Dziecięcego w Lublinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 przy ul. Jaczewskiego. Ponadto Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS współpracuje z Urzędem Miasta Lublin w zakresie wsparcia animacyjnego dla dzieci, które przebywają w punktach uchodźczych na terenie naszego miasta.

Wraz z początkiem marca br. w porozumieniu z władzami miasta Lublin, UMCS udostępnił uciekającym przed wojną w Ukrainie cały Dom Studencki Helios przy ul. Czwartaków, który aktualnie zamieszkuje ponad 300 osób z Ukrainy, głównie matek z dziećmi. W akademikach zostali zakwaterowani również uciekający przed wojną w Ukrainie członkowie najbliższych rodzin studentów i pracowników UMCS.

Z kolei w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka została utworzona specjalna przestrzeń w której mamy mogą przebywać ze swoimi dziećmi, a także sala komputerowa z dostępem do Internetu i urządzeń wielofunkcyjnych przystosowanych dla osób ukraińskojęzycznych. Ponadto Zespół Chatki Żaka w ścisłej współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, Centrum Europy Wschodniej, Centrum Kultury Fizycznej oraz wolontariuszami oprócz wsparcia w bieżących potrzebach, organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży, m.in. plastyczne czy ruchowe, połączone z wzajemną nauką języka. Mieszczące się w Chatce Żaka Akademickie Radio Centrum utworzyło specjalną audycje w języku ukraińskim, której można posłuchać od poniedziałku do piątku (od 7:30 do 10:30 oraz od 15:30 do 18:30) oraz w soboty i niedziele (od 8:30 do 11:30).

W działania na rzecz pomocy i wsparcia uchodźców włączyło się także Centrum Kultury Fizycznej UMCS, organizując liczne inicjatywy sportowe, tj. maraton fitness: „Kobiety – Kobietom z Ukrainy” czy Akademicki turniej sportowy w siatkówkę i piłkę nożną „Gramy dla Ukrainy”. UMCS gościł również kadrę narodową Ukrainy w judo osób niesłyszących, która dzięki pomocy naszej Alma Mater mogła przygotować się w Lublinie do Letnich Igrzysk Olimpijskich Niesłyszących w Brazylii, korzystając z nowoczesnych obiektów CKF. Sportowcy podczas pobytu w Lublinie zostali zakwaterowani w Domu Studenckim Kronos, wyżywienie zapewniła im Stołówka Akademicka UMCS „Trójka”.

W ramach akcji „UMCS - Razem dla Ukrainy” Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uruchomiło bezpłatny kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy. Propozycja została skierowana w pierwszej kolejności do osób związanych ze społecznością naszej Uczelni, czyli członków rodzin studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów UMCS, którzy w związku z wybuchem wojny w Ukrainie przyjechali do Lublina. Ze względu na ogromne zainteresowanie kursem i dużą liczbę zgłoszeń spoza uczelni, organizatorzy wprowadzili otwartą formułę zajęć. W kursie uczestniczy około 220 osób, lekcje odbywają się zarówno stacjonarnie w siedzibie CJKP przy ul. Weteranów 18, jak i w formie online. Zajęcia o charakterze wolontarackim prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę CJKP, przy wsparciu nauczycieli i pracowników różnych wydziałów UMCS i absolwentów studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Niebawem rozpoczną się kolejne szkolenia z języka polskiego dla studentów będących obywatelami Ukrainy, finansowane ze środków NAWA w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”. Z kolei Centrum Europy Wschodniej UMCS zorganizowało m.in. zakup i transport ze Lwowa ukraińskojęzycznych książek Wydawnictwa „Stary Lew” dla ukraińskich dzieci przebywających w Lubartowie.

Ukraińscy studenci mogą również liczyć na wsparcie finansowe ze strony naszej Uczelni. Do tej pory UMCS wypłacił ponad 560 zapomóg na łączną kwotę 862 900 zł, a zgodę na obniżenie opłat za studia otrzymały już 142 osoby na kwotę 60 114,58 euro. Dodatkowo kilkudziesięciu studentów z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej otrzymało zwolnienie i obniżenie opłat za zakwaterowanie w domach studenckich UMCS.

Przez ponad dwa tygodnie w stołówce akademickiej Trójka mieścił się sztab ogólnouczelnianej zbiórki darów pn. „UMCS – razem dla Ukrainy”. W akcję zaangażowała się nie tylko akademicka społeczność, ale i mieszkańcy miasta, którzy przynosili m.in. ubrania, żywność z długim terminem przydatności, środki higieniczne i medyczne, a także rzeczy dla dzieci. Zebrane w ten sposób rzeczy zostały przetransportowane m.in. do Chmielnickiego, Czernihowa, Równego i Lwowa. Dodatkowo na poszczególnych wydziałach UMCS organizowane są cały czas zbiórki rzeczowe, z których dary będą przekazywane do wybranych punktów recepcyjnych, noclegowych oraz bezpośrednio na wojenny front. Z kolei Fundacja Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka przeprowadziła uczelnianą zbiórkę pieniężną na platformie zrzutka.pl. Zebrane fundusze w kwocie 41 684 zł zostały przeznaczone na najpotrzebniejsze wsparcie studentów z Ukrainy i ich rodzin.
Ponadto w okresie wakacyjnym studenci UMCS pochodzący z Ukrainy mogą korzystać z obiadów w stołówce akademickiej „Trójka”, sfinansowanych z darowizny przekazanej przez Lumina Park.

Wychodząc naprzeciw potrzebom kontynuacji kształcenia i dalszego zatrudnienia nasza Alma Mater wspiera Ukraińców, zainteresowanych przeniesieniem z ukraińskich uczelni na UMCS. Aktualnie zostało już przyjętych pięciu studentów, w trakcie procedury przeniesienia znajdują się kolejne osoby. A w ramach programu „Talenty na UMCS” dla kandydatów z Ukrainy uruchomiona została dodatkowa pula bezpłatnych miejsc na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich.

UMCS otacza wsparciem także nauczycieli akademickich ukraińskich szkół wyższych, którzy ze względu na stan wojny, musieli porzucić dotychczasowe miejsca pracy. Obecnie już 15 naukowców z Ukrainy kontynuuje miesięczne staże w naszej Uczelni, 5 naukowców otrzymało stypendia z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Dodatkowo w ramach projektu „Zintegrowany UMCS” ukraińscy naukowcy rozpoczną staże refundowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Studenci i doktoranci mogą także liczyć na pomoc w kryzysie i wsparcie psychologiczne w postaci bezpłatnych konsultacji i porad prowadzonych przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów z Poradni Psychologicznej UMCS, Punktu Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM działającego przy Instytucie Pedagogiki UMCS, a także Akademickiego Centrum Wsparcia oraz OPTIMUM UMCS.

Dzięki współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie, osoby uciekające z Ukrainy oraz ich bliscy mogą skorzystać z bezpłatnej pomoc i wsparcia prawnego. Radcowie prawni z lubelskiej OIRP świadczą pomoc prawną m.in. w zakresie legalizacji pobytu oraz ustanowienia opieki w punkcie recepcyjnym na przejściu granicznym. Pomoc realizowana jest online, z wykorzystaniem specjalnie utworzonego adresu poczty elektronicznej: ua@oirp.lublin.pl.

W geście wsparcia i solidarności z Ukrainą społeczność akademicka naszej Uczelni zorganizowała także wydarzenia m.in.: koncert „Ukraina dla Lublina”, spotkanie na pl. Marii Curie-Skłodowskiej połączone ze wspólnym odśpiewaniem hymnu Ukrainy czy Przegląd filmowy kina ukraińskiego w ACKiM „Chatka Żaka”. Dodatkowo na poszczególnych wydziałach organizowane są spotkania ze studentami z Ukrainy, dzięki czemu pojawiające się potrzeby i wyzwania rozwiązywane są na bieżąco.Fot. Bartosz Proll

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 lipca 2022