UMCS podpisał porozumienie o współpracy z MPK Lublin

18 listopada br. podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Lublin, nastąpiło oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Lublinie.

Sygnatariusze: Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. Zbigniew Pastuszak i Zarząd MPK Lublin: Prezes Tomasz Fulara i Wiceprezes Bogdan Kołciuk.

Obydwie Instytucje, podpisując porozumienie, zadeklarowały wspólną realizację następujących zadań:

  1. Prowadzenie współpracy badawczej i dydaktycznej.
  2. Powołanie zespołów projektowych w celu aplikacji o granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych instytucji w ramach organizowanych konkursów.
  3. Podejmowanie wspólnych działań z Akademickim Radiem Centrum, w tym m.in. promocja komunikacji zbiorowej.
  4. Współpraca w zakresie realizacji programu lojalnościowego BusBonus.
  5. Prowadzenie wspólnych projektów w ramach integracji lubelskiego środowiska akademickiego w zakresie współtworzenia i rozwoju transportu publicznego oraz działalności innowacyjnej w regionie.
  6. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia praktyków biznesu zatrudnionych w MPK Lublin w sferze dydaktyki oferowanej przez UMCS, w szczególności przez Wydział Ekonomiczny UMCS, w tym – realizacja praktyk i staży zawodowych, realizacja projektów o charakterze dydaktycznym oraz udział praktyków biznesu w rozwoju kierunku Logistyka.

 

    Aktualności