UMCS na Targach Edukacyjnych w Tanzanii

14 maja na Uniwersytecie w Dar es Salaam (największej i najstarszej uczelni publicznej w Tanzanii, która powstała w 1961 r. jako wydział zamiejscowy Uniwersytetu Londyńskiego, jeszcze przed uzyskaniem przez kraj niepodległości) odbyły się Targi Edukacyjne UE (EU Education Fair).

Organizator targów – Delegatura UE w Tanzanii zaprosiła do udziału w wydarzeniu ambasady krajów członkowskich UE. Z zaproszenie skorzystały ambasady: Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch. Z kolei Ambasada RP w Tanzanii do udziału w targach zaprosiła uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po krótkiej prezentacji rządowej oferty stypendialnej przez Konsula RP Piotra Kruzego większość czasu przyznanego Polsce została wykorzystana na przedstawienie oferty kształcenia na naszym Uniwersytecie.

Stoisko Polski i UMCS odwiedziło ok. 300 osób. Były one zainteresowane takimi kierunkami jak: Business Analytics, Data Science, Medical Biology, Molecular Biology, International Relations, Chemistry, Intercultural Communication in Education and Workplace. Kandydatom pytającym o kierunki, które nasza Uczelnia oferuje jedynie w języku polskim (m.in. finanse, zarządzanie, informatyka, sztuki muzyczne, matematyka, a nawet filologia polska), został zaproponowany udział w dwusemestralnym intensywnym kursie języka polskiego prowadzonym przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Stoisko odwiedziło również kilkoro Tanzańczyków, którzy uciekli przed wojną na Ukrainie. Byli oni zainteresowani kontynuacją studiów na UMCS. Ponadto tanzańscy naukowcy pytali o możliwość współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych badań. Tym, którzy byli związani z naukami ekonomicznymi, przekazano przygotowaną przez dziekana WE UMCS dr. hab. Mariusza Kicię książkę z profilami naukowymi pracowników badawczo-dydaktycznych, którzy wyrazili chęć współpracy z uczelniami tanzańskimi.

Warto zaznaczyć, że UMCS buduje swoją markę w Tanzanii już od kilku lat. W 2018 r. m.in. w Dar es Salaam, Aruszy, Dodomie, Morgoro, Irindze odbyły się Dni Otwarte, które zaowocowały podjęciem studiów na UMCS przez wiele osób. Obecnie studiuje u nas 21 Tanzanek i Tanzańczyków. Kolejnych 10 osób pochodzi z innych krajów Afryki Wschodniej. Dziesięć osób już zakończyło studia, ale część z nich nadal jest związana z Uczelnią. Na przykład mgr Robert Ainebyona z Ugandy znalazł zatrudnienie w Zespole ds. Rekrutacji Anglojęzycznej, a mgr Brian Chaggu rozpoczął studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. Studenci z Afryki są bardzo aktywni i wzbogacają studenckie życie kulturalne. Wystarczy wymienić inicjatywy Briana Chaggu (Hakuna Matata), Anny Sangi, Jimmy’ego Okoki i Caleba Manziego (UMCS Butterflies) czy Sheana Magavu (Helping Hand).

Wydział Ekonomiczny bardzo blisko współpracuje z Jordan University College (JUCo) Faculty of Commerce w Morogoro w Tanzanii. Zrealizowano z tą uczelnią program Erasmus KA107, w ramach którego jedna studentka przyjechała na semestr do Lublina, nastąpiła też wymiana tygodniowa nauczycieli akademickich. Ponadto reprezentant Wydziału Ekonomicznego odbył semestralne wyjazdy jako Visiting Professor w JUCo. JUCo, UMCS i Uniwersytet w Salzburgu zorganizowały również wspólnie konferencję Changes and Identity, czego efektem była publikacja współredagowana przez pracownika UMCS.

Zainteresowanie studentów JUCo kolejnymi wyjazdami jest ogromne, dlatego wydział wystąpił z wnioskiem o zwiększenie limitu przyjeżdżających z Tanzanii studentów w kolejnym okresie.

Autor: Konrad Czernichowski, Wydział Ekonomiczny UMCS

Fot. Archiwum Konrada Czernichowskiego

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2022