Uchwały Rady Naukowej

   9 października 2019 r.

 Uchwała nr 1/X/2019 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju w dyscyplinie literaturoznawstwo (załącznik 183650).

   27 listopada 2019 r.

Uchwała nr 1/XI/2019 w sprawie powołania przewodniczących Komisji ds. przeprowadzania postepowań doktorskich w dyscyplinie literaturoznawstwo (załącznik 183651).

Uchwała nr 2/XI/2019 w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących przygotowania indywidualnego planu badawczego przez doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (załącznik 183652).

Uchwała nr 3.XI.2019 w sprawie przyjęcia procedury wyznaczania i zmiany promotora/promotorów rozpraw doktorskich przeprowadzanych przez Radę Naukową Instytutu Neofilologii w dyscyplinie literaturoznawstwo (załącznik 183653).

Uchwała nr 4/XI/2019 w sprawie powołania Komisji ds. postępowań w sprawie procedury wyznaczania i zmiany promotora lub promotorów rozpraw doktorskich w dyscyplinie literaturoznawstwo (załącznik 183654).

Uchwała nr 5/XI/2019  w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Dominice Kozerze.

Uchwała nr 6/XI/2019 w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Elżbiecie Perkowskiej-Gawlik.

Uchwała nr 7/XI/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Agnieszki Monies-Mizery.

Uchwała nr 8/XI/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Ekateriny Sharapovej.

Uchwała nr 9/XI/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Kingi Panasiuk-Garbacz.

   18 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 1/XII/2019 w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Agnieszce Monies-Mizerze.

Uchwała nr 2/XII/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Dominiki Śledziony.

  29 stycznia 2020 r.

Uchwała nr 1/I/2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Elżbiety Perkowskiej-Gawlik.

Uchwała nr 2/I/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Ekaterinie Sharapovej

Uchwała nr 3/I/2020  w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Kindze Panasiuk-Garbacz.

Uchwała nr 4/I/2020  w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Dominice Śledzionie.

Uchwała nr 5/I/2020  w sprawie w sprawie egzaminów doktorskich oraz wykazu dyscyplin dodatkowych (załącznik 244054).

 26 lutego 2020 r.

Uchwała nr 1/II/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Annie Trykszy (załącznik 244055).

 1 lipca 2020 r.

Uchwała nr 1/VII/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Jolancie Pacyniak (załacznik ).

Uchwała nr 2/VII/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Annie Pastuszce (załacznik ).

Uchwała nr 3/VII/2020 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Iwańczuk (załącznik 254454)

Uchwała nr 4/VII/2020 w sprawie powołanania składów Komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich mgr Sylwii Iwańczuk (załącznik 254455)