Uchwały Rady Naukowej

10 listopada 2021 r.

Uchwała nr 1-XI-2021-IN-UMCS w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej dr J. Mańkowskiej

Uchwała nr 2-XI-2021-IN-UMCS w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej mgr J. Nikiel

Uchwała nr 3-XI-2021-IN-UMCS w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr K. Szymczak

Uchwała nr 4-XI-2021-IN-UMCS w sprawie powołania Komisji doktorskiej mgr K. Szymczak

Uchwała nr 5-XI-2021-IN-UMCS w sprawie zmiany dyscypliny dodatkowej mgr A. Waszkiewicz

Uchwała nr 6-XI-2021-IN-UMCS w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej mgr A. Waszkiewicz

Uchwała nr 7-XI-2021-IN-UMCS w sprawie zmiany dyscypliny dodatkowej mgr E. Michalskiej

Uchwała nr 8-XI-2021-IN-UMCS w sprawie zmiany języka obcego w ramach egzaminów do doktoratu mgr E. Michalskiej

Uchwała nr 9-XI-2021-IN-UMCS w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr J. Teterwak

 

27 października 2021 r.

Uchwała nr 1-X-2021-IN-UMCS w sprawie powołania Komisji do spraw oceny nauczycieli akademickiech

 

30 września 2021 r.

Uchwała nr 8-IX-2021-IN-UMCS w sprawie nadania stopnia doktora  mgr A. Werman

Uchwała nr 9-IX-2021-IN-UMCS w sprawie nadania stopnia doktora  mgr D. Danielkiewicz

Uchwała nr 10-IX-2021-IN-UMCS w sprawie nadania stopnia doktora  mgr E. Krzykale

Uchwała nr 11-IX-2021-IN-UMCS w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr E. Borkowiak

Uchwała nr 12-IX-2021-IN-UMCS w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr E. Borkowiak

Uchwała nr 13-IX-2021-IN-UMCS w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr J. Wójcickiej

Uchwała nr 14-IX-2021-IN-UMCS w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr J. Wójcickiej

Uchwała nr 15-IX-2021-IN-UMCS w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr A. Moscal

Uchwała nr 16-IX-2021-IN-UMCS w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr P. Rogalskiego

 

8 września 2021 r.

Uchwała nr 1-IX-2021-IN-UMCS w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr K. Rikeva

Uchwała nr 2-IX-2021-IN-UMCS w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony mgr A. Werman

Uchwała nr 3-IX-2021-IN-UMCS w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony mgr D. Danielkiewicz

Uchwała nr 4-IX-2021-IN-UMCS w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony mgr E. Krzykały

Uchwała nr 5-IX-2021-IN-UMCS w sprawie powołania recenzentów pracy doktorsakiej mgr A. Waszkiewicz

Uchwała nr 6-IX-2021-IN-UMCS w sprawie powołania komisji przewodu doktorskiego mgr A. Waszkiewicz

Uchwała nr 7-IX-2021-IN-UMCS w sprawie korekty tytułu pracy dr mgr K Szymczak

 

9 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 1-VI-2021-IN-UMCS w sprawie przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr J. Mańkowskiej

Uchwała nr 2-VI-2021-IN-UMCS w sprawie nadania stopnia dr mgr E. Wójcickiej

Uchwała nr 3-VI-2021-IN-UMCS w sprawie powołania recenzentów pracy dr mgr J. Nikiel

Uchwała nr 4-VI-2021-IN-UMCS w sprawie powołania komisji pracy dr mgr J. Nikiel

Uchwała nr 5-VI-2021-IN-UMCS w sprawie korekty tytułu pracy dr mgr A. Waszkiewicz

 

12 maja 2021 r.

Uchwała nr 1-V-2021-IN-UMCS w sprawie dopuszczenia do obrony dr mgr E. Wójcickiej

Uchwała nr 2-V-2021-IN-UMCS w sprawie powołania komisji dr mgr M. Góreckiej

Uchwała nr 3-V-2021-IN-UMCS w sprawie powołania recenzentów pracy dr mgr M. Góreckiej

Uchwała nr 4-V-2021-IN-UMCS w sprawie powołania komisji dr mgr D. Danielkiewicz

Uchwała nr 5-V-2021-IN-UMCS w sprawie powołania recenzentów pracy dr mgr D. Danielkiewicz

Uchwała nr 6-V-2021-IN-UMCS w sprawie powołania komisji dr mgr A. Werman

Uchwała nr 7-V-2021-IN-UMCS w sprawie powołania recenzentów pracy dr mgr A. Werman

 

10 marca 2021 r.

Uchwała nr 1-III-2021-IN-UMCS w sprawie nadania stopnia doktora mgr M. Chłojczyk

Uchwała nr 2-III-2021-IN-UMCS w sprawie zmiany języka obcego w postepowaniu dr mgr J. Nikiel

Uchwała nr 3-III-2021-IN-UMCS w sprawie rekomendacji do druku pracy dr M. Chłojczyk

 

9 października 2019 r.

 Uchwała nr 1/X/2019 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju w dyscyplinie literaturoznawstwo (załącznik 183650).

27 listopada 2019 r.

Uchwała nr 1/XI/2019 w sprawie powołania przewodniczących Komisji ds. przeprowadzania postepowań doktorskich w dyscyplinie literaturoznawstwo (załącznik 183651).

Uchwała nr 2/XI/2019 w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących przygotowania indywidualnego planu badawczego przez doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (załącznik 183652).

Uchwała nr 3.XI.2019 w sprawie przyjęcia procedury wyznaczania i zmiany promotora/promotorów rozpraw doktorskich przeprowadzanych przez Radę Naukową Instytutu Neofilologii w dyscyplinie literaturoznawstwo (załącznik 183653).

Uchwała nr 4/XI/2019 w sprawie powołania Komisji ds. postępowań w sprawie procedury wyznaczania i zmiany promotora lub promotorów rozpraw doktorskich w dyscyplinie literaturoznawstwo (załącznik 183654).

Uchwała nr 5/XI/2019  w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Dominice Kozerze.

Uchwała nr 6/XI/2019 w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Elżbiecie Perkowskiej-Gawlik.

Uchwała nr 7/XI/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Agnieszki Monies-Mizery.

Uchwała nr 8/XI/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Ekateriny Sharapovej.

Uchwała nr 9/XI/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Kingi Panasiuk-Garbacz.

18 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 1/XII/2019 w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Agnieszce Monies-Mizerze.

Uchwała nr 2/XII/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Dominiki Śledziony.

29 stycznia 2020 r.

Uchwała nr 1/I/2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Elżbiety Perkowskiej-Gawlik.

Uchwała nr 2/I/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Ekaterinie Sharapovej

Uchwała nr 3/I/2020  w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Kindze Panasiuk-Garbacz.

Uchwała nr 4/I/2020  w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Dominice Śledzionie.

Uchwała nr 5/I/2020  w sprawie w sprawie egzaminów doktorskich oraz wykazu dyscyplin dodatkowych (załącznik 244054).

26 lutego 2020 r.

Uchwała nr 1/II/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Annie Trykszy (załącznik 244055).

1 lipca 2020 r.

Uchwała nr 1/VII/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Jolancie Pacyniak (załacznik ).

Uchwała nr 2/VII/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Annie Pastuszce (załacznik ).

Uchwała nr 3/VII/2020 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Iwańczuk (załącznik 254454)

Uchwała nr 4/VII/2020 w sprawie powołanania składów Komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich mgr Sylwii Iwańczuk (załącznik 254455)

30 września 2020

Uchwała nr 1/IX/2020/IN/UMCS w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Annie Chomie-Suwale (załącznik 259633).

Uchwała nr 2/IX/2020/IN/UMCS w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Sylwii Iwańczuk (załącznik 259633).

Uchwała nr 3/IX/2020/IN/UMCS w sprawie powołania recenzentów mgr Magdaleny Chołojczyk (załącznik 259633)

Uchwała nr 4/IX/2020/IN/UMCS w sprawie powołania składów Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr Magdaleny Chołojczyk (załącznik 259634)

Uchwała nr 5/IX/2020/IN/UMCS w sprawie zmiany dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Lidii Kniaź-Hunek (załącznik 265486)

14 października 2020

Uchwała nr 1/X/2020/IN/UMCS w sprawie zmiany dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Oleszczuk (załącznik 265487)

Uchwała nr 2/X/2020/IN/UMCS w sprawie zmiany dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Waszkiewicz (załącznik 265488)

4 listopad 2020

Uchwała nr 1/X/2020/IN/UMCS w sprawie minimalnego progu oceny okresowej dorobku nauczyciela akademickiego w dyscyplinie literaturoznawstwo (załącznik 265489)

13 stycznia 2021

Uchwała nr 1/I/2021/IN/UMCS w sprawie przyjęcia oraz dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Okły (załącznik 265491)

Uchwała nr 2/I/2021/IN/UMCS w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Elizy Jung (załącznik 265492)

10 lutego 2021

Uchwała nr 1/II/2021/IN/UMCS w sprawie nadania stopnia doktora mgr Magdalenie Okle

Uchwała nr 2/II/2021/IN/UMCS w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Eweliny Krzykały

Uchwała nr 3/II/2021/IN/UMCS w sprawie powołania składów Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji do przeprowadzenia obrony doktorskiej mgr Eweliny Krzykały

Uchwała nr 4/II/2021/IN/UMCS w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Edyty Wójcickiej

Uchwała nr 5/II/2021/IN/UMCS w sprawie powołania składów Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji do przeprowadzenia obrony doktorskiej mgr Edyty Wójcickiej

Uchwała nr 6/II/2021/IN/UMCS w sprawie przyjęcia oraz dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Chołojczyk

Uchwała nr 7/II/2021/IN/UMCS w sprawie wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Okły

Załączniki