Świadomy obywatel-szkolenia z tematyki unijnej

Tytuł projektu: „Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej”

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T057/18

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Wartość projektu: 173 174,99 PLN

Termin realizacji: 01.01.2019-31.12.2021

Strona www projektuhttps://www.umcs.pl/pl/projekt-swiadomy-obywatel-ue,16379.htm

    Autor
    Dorota Obydź