Opracowanie metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych

Projekt "Opracowanie metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych" dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków budżetu państwa w ramach programu "Studenckie Koła Naukowe Tworzą innowacje".
Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 75 000,00 zł

Projekt realizowany jest na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, opiekunem merytorycznym projektu jest dr Piotr Demczuk z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii UMCS.

Okres realizacji projektu: 22.06.2021-21.06.2022 r. 

     Celem projektu jest stworzenie unikalnego algorytmu pozyskiwania danych przestrzennych o dużej rozdzielczości w obszarach ochrony ścisłej z uwzględnieniem specyfiki żyjących tam gatunków roślin i całego ekosystemu przyrodniczego. Zdjęcia lotnicze (RGB) oraz dane multispektralne będą pozyskiwane przez profesjonalny bezzałogowy system latający Birdie Geo wyposażony w kamerę cyfrową RGB lub w kamerę multispektralną Sequoia (wymiennie). Główne działania będą skupiały się na opracowaniu wytycznych dotyczących wysokości nalotu, jego prędkości, pory dnia, pory roku oraz innych ustawień sprzętowych, które umożliwią najbardziej efektywne pozyskanie dokładnych danych przestrzennych (teledetekcyjnych) w obszarach cennych przyrodniczo, gdzie człowiek w dalszym ciągu traktowany jest jak „intruz”.

    Do opracowania metodyki wybrane zostały dwa różne obszary pod względem środowiskowym oraz teledetekcyjnym. Są to obszary wodno-błotne Poleskiego Parku Narodowego oraz leśne i nieleśne zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego. Prace badawcze w Poleskim Parku Narodowy (PPN) będą związane z zarastaniem tafli jezior przez rośliny wodne (Oczeret Jeziorny, Skrzyp Bagnisty (szuwary), Pałka Szerokolistna, Trzcina Pospolita), roślinami wodnymi (grzybieniec Północny, Krążel Żółty, Rdestnica Pływająca) oraz roślinnością bagienną (Wierzba Łoza (Szara)), Mchy Torfowce, Turzyce (Ciborowata, Brzegowa, Pęcherzykowata). Zagadnienie związane z zarastaniem jezior będzie realizowane na dwóch obiektach wybranym spośród 4 jezior: Jezioro Długie, Jezioro Karaśne, Jezioro Łukie, Jezioro Moszne. Wybór obiektu będzie ściśle konsultowany z gospodarzami Parku oraz hydrologami i biologami. W Roztoczańskim Parku Narodowym badania nad metodą/aspektami najlepszego pozyskiwania wysokorozdzielczych danych przestrzennych będą oparte o zbiorowiska leśne oraz jego pogranicza. Naloty będą związane z śledzeniem zmian w ekosystemach nieleśnych doliny Wieprza, Stawów Echo i śródleśnych enklaw oraz zdrowotnością drzewostanów sosnowych i jodłowych na terenie RPN. Podobnie jak w przypadku PPN, dobór obiektów będzie podyktowany chęcią ścisłej współpracy z władzami RPN.

  Produktem ubocznym wykonywanych nalotów w Poleskim Parku Narodowym oraz Roztoczańskim Parku Narodowym będzie wykonana mapa roślinności oraz jej kondycji w wybranych różnych częściach sezonu wegetacyjnego. Pomysłodawcy projektu są świadomi, że zmiany w zasięgu sukcesji trwają w wielu przypadkach wiele lat, wtedy zebrane materiały będą porównywane z danymi archiwalnymi z zasobów parkowych oraz Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.