Realizacja projektu (fotorelacja)

W ramach realizowanego projektu dwóch studentów zostało przeszkolonych do pilotażu dronów, szkolenie miało charakter teoretyczny i praktyczny. Szkolenie teoretyczne odbyło się w dniach 27 lipca oraz 28 lipca 2021, zaś szkolenie praktyczne odbywało się w dniach 29 lipca oraz 30 lipca 2021. Dron wraz z aparatem został zakupiony 16 sierpnia 2021. Wykaz dotychczasowych wyjazdów został przedstawiony w tabeli poniżej.

Loty nad Poleskim Parkiem Narodowym, które odbywały się nad jeziorami Moszne, Karaśne, Długie oraz Łukie w datach podanych w tabeli miały na celu zbadanie obecnego zasięgu zarastania wyżej wymienionych jezior. W wypadku obszarów w pobliżu miejscowości Sochy, Guciów, Obrocz, Czarny Zagon oraz Kruglik znajdujących się na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego loty wykonywane były w celu określenia obecnego zasięgu sukcesji leśnej w wyżej wymienionych obszarach.

Analiza wyników badań była prowadzona w kilku etapach, etap początkowy sprowadzał się do przetworzenia surowych zdjęć z lotów na ortofotomapę przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Proces „składania” jednej ortofotomapy odbywał się zazwyczaj dzień po lub kilka dni po wykonanym locie. Sam proces tworzenia ortofotomapy był czasochłonny i różnił się w czasie trwania w zależności od ilości wykonanych zdjęć oraz rozmiaru obszaru, na którym wykonywane były loty. Uśredniając, okres tworzenia ortofotomapy z jednego lotu trwał ok. 48 godzin nieprzerwanej pracy komputera użytego do tej operacji.

Następny etap sprowadzał się do sprawdzenia poprawności otrzymanych ortofotomap i ewentualnego dokonania ręcznej georeferencji ortofotomapy do aktualnych ogólnodostępnych zasobów udostępnionych przez geoportal na wypadek niespodziewanych odchyleń lokalizacyjnych. Etap końcowy analizy wyników miał na celu uzyskanie zdjęć archiwalnych tych samych obszarów, następnie dokonanie porównania tempa zmian na danych obszarach na przestrzeni lat w odniesieniu do dnia dzisiejszego.

Wartym odnotowania jest fakt, iż analiza wyników badań przeprowadzana była w formie płynnej tzn. niektóre etapy analiz mogły na siebie nachodzić z racji zwiększającej się ilości danych otrzymywanych z każdym lotem, przez co ciężkie jest ustalenie dokładnych ram czasowych dla każdego etapu w odniesieniu do całości danych z racji.

FOTORELACJA

Porównanie wyglądu jeziora Karaśnego z Poleskiego Parku Narodowego na fragmencie ortofotomapy złożonej ze zdjęć lotniczych wykonanych dronem Birdie Geo w roku 2021 oraz na fragmencie zdjęcia archiwalnego z 1979 roku, udostępnionego z zasobów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

 

 Porównanie: archiwalne zdjęcie lotnicze przedstawiające część miejscowości Guciów z 1978 roku udostępnione z zasobów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz ortofotomapa wykonana ze zdjęć zrobionych dronem Birdie Geo z 2021.

  

 

 

 

 

 

 Loty były wykonywane nad otuliną Roztoczańskiego Parku Narodowego w Szozdach w celu zbadania zasięgów sukcesji leśnej oraz dodatkowo sprawdzenia stanu zdrowia drzewostanu. Loty były wykonywane z pomocą platformy wspomagającej udostępnionej przez dr hab. Piotra Zagórskiego prof. UMCS.

23 listopada 2021— lądowanie platformy wspomagającej

23 listopada 2021 - przygotowywanie platformy wspomagającej 

 

 

 

 

 

 

 

23 listopada 2021 - przygotowywanie misji lotu

 

 

 

 

 

 

 

23 października 2021 - lądowanie wydziałowego drona wspomagającego podczas lotów na terenie Poleskiego Parku Narodowego nad Jeziorem Łukie w celu wykonania zdjęć jeziora i określenia obecnego poziomu eutrofizacji na podstawie zdjęć

23 października 2021 - przygotowywanie misji lotu

 

 

 

 

 

 

 

7-8 października 2021- rozmontowywanie platformy Birdie Geo po locie, który był wykonywany nad otuliną Roztoczańskiego Parku Narodowego w Guciowie i Obroczy w celu zbadania zasięgów sukcesji leśnej

 

 

 

 

 

 

7-8 października 2021- przygotowanie drona Birdie Geo do planowanego lotu wykonywanego nad otuliną  Roztoczańskiego Parku Narodowego w Guciowie i Obroczy w celu zbadania zasięgów sukcesji leśnej

 

2 września 2021 - rozbrojenie drona Birdie Geo po locie właściwym na terenie Poleskiego Parku Narodowego nad Jeziorem Mosznym w celu wykonania zdjęć jeziora i określenia obecnego poziomu eutrofizacji na podstawie zdjęć

 

3 września 2021 - loty właściwe dronem Birdie Geo na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Obroczy w celu zbadania zasięgów sukcesji leśnej

 

3 września 2021 - loty właściwe dronem Birdie Geo na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Obroczy w celu zbadania zasięgów sukcesji leśnej

 

 2 września 2021 - loty właściwe dronem Birdie Geo na terenie Poleskiego Parku Narodowego nad Jeziorem Karaśnym w celu wykonania zdjęć jeziora i określenia obecnego poziomu eutrofizacji na podstawie zdjęć

 

 Aparat Sony Alfa 6000 wykorzystywany do robienia zdjęć z platformy latającej

 

16 sierpnia 2021- spotkanie w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego i demonstracja budowy Birdie Geo

16 sierpnia 2021 - demonstracja możliwości platformy latającej Birdie Geo
 

 

 

 

 

30 lipca 2021 roku - Loty szkoleniowe na dronie w typie samolotu 

29 lipca 2021 roku - praktyczne zapoznanie się z aparaturą sterującą, loty szkoleniowe poza zasięgiem wzroku pilota

29 lipca 2021 roku - loty szkoleniowe wielowirnikowcem w zasięgu wzroku pilota

29 lipca 2021 roku-loty szkoleniowe wielowirnikowcem w zasięgu wzroku pilota

29 lipca 2021 roku - Pierwszy dzień szkolenia w terenie, zapoznanie praktyczne z aparaturą sterującą wielowirnikowcem i możliwościami wielowirnikowca