Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
pl. M. Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Rektorat UMCS
X piętro, pok. 1001, 1002, 1003

tel. (81) 537 54 92, (81) 537 54 61, (81) 537 58 45
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@mail.umcs.pl

strona www