Realizacja projektu (II fotorelacja)

#SKNINNOWACJE

W ramach realizacji kolejnych działań projektowych, grupy uczestniczyły w ostatnim już spotkaniu programu – warsztatach plastycznych. Założeniem tego etapu było umożliwienie uczestnikom swobodnej ekspresji twórczej na wskazany temat. Panowie mieli do wyboru dwa tematy: WOLNOŚĆ lub IZOLACJA. Otrzymali profesjonalny sprzęt malarski – podobrazia i komplety farb akrylowych, aby w twórczy sposób zaprezentować swój punkt widzenia.

Arteterapia umożliwiła uczestnikom twórczą ekspresję. Pozwoliła wyrazić siebie w inny sposób, koncentrując się na akcie tworzenia, zamiast na artystycznej wartości samego dzieła.

Z rozmów wynikało, że większość uczestników (także spośród członków Koła Naukowego Twórczych Pedagogów Resocjalizujących) od czasów szkolnych nie miała w rękach pędzla.

Większość uczestników preferowała skoncentrować się na wyobrażeniu wolności…

Mimo pierwszego szoku – warsztat stanowił dla uczestników niespodziankę, Panowie podeszli do tematu zadaniowo i włożyli w prace wiele emocji i wysiłku.

Warsztaty arteterapeutyczne stanowiły ostatni element programu. Spotkanie w Areszcie Śledczym w Lublinie miało miejsce w dniu 23.04.2022 i uczestniczyły w nim: opiekun Koła- dr Katarzyna Korona, studentki – Karolina, Małgorzata, Aleksandra i Maja. Spotkanie w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim odbyło się później 06.05.2022 i uczestniczyły w nim: opiekun Koła- dr Katarzyna Korona, studentki – Dominika, Paulina, Natalia, Paulina, Mariola, Aleksandra i Magdalena.

Uwzględniając specyfikę miejsca, jaką jest placówka izolacyjna, fotorelacja nie jest zbyt rozległa, ale pozwala na „rzut oka” za kulisy podejmowanych przez studentów działań. 

 Areszt Śledczy w Lublinie- Facebook

Poniżej przedstawiono tylko kilka zdjęć z realizacji projektu, gdyż planowane jest zorganizowanie wystawy i zaprezentowanie wszystkich powstałych prac w Instytucie Pedagogiki, gdy studenci powrócą już na Uczelnię.

Na warsztatach wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem. Osadzeni „wkładali” w swoje prace serce, starając się jak najlepiej zaprezentować swój punkt widzenia.

 

Prowadzący także nie próżnowali… Podjęli wyzwanie i zmierzyli się z zaproponowanym tematem.

 

 

 

Uczestnicy ze swoją ekspresją twórczą nie mieścili się na stolikach i tworzyli w każdej dostępnej przestrzeni…

 

Poniżej przedstawiamy jedynie część z powstałych prac: