Realizacja projektu (I fotorelacja)

W maju 2021r. Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS otrzymało szansę na realizację ciekawego projektu resocjalizacyjnego, który okazał się być wyzwaniem dla studentek i studentów, zainteresowanych pracą z osobami pozbawionymi wolności. Przygoda nadal trwa, dlatego poniższa relacja dotyczy jedynie dotychczas zrealizowanych działań.

Grant na realizację projektu pt. „Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej” w pierwszej edycji programu Ministra Edukacji i Nauki „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, czyli spełnienie marzenia
o realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach izolacyjnych.

Założeniem projektu było przeprowadzenie cyklu zajęć socjoterapeutycznych (z elementami arteterapii) według autorskiego programu pt. „Ja wśród innych” w 3 grupach osób skazanych (wg rodzajów zakładów karnych – art. 69 KKW- grupy: młodociani, I raz skazani, recydywiści penitencjarni) oraz przeprowadzenie badań naukowych, które miały na celu sprawdzenie jego skuteczności. Program ten stanowi nową propozycję we metodyce oddziaływań penitencjarnych, koncentrując się na socjoterapii. Program został pozytywnie zweryfikowany
w grupie pilotażowej- osoby pierwszy raz skazane, za zabójstwo. W pierwszym etapie (poza działaniami organizacyjnymi): przeprowadzono diagnozę grupy (zarówno eksperymentalnej, jak i kontrolnej), 3 studentów uczestniczyło w prestiżowym szkoleniu i rozpoczęto realizację 15-spotkaniowego warsztatu socjoterapeutycznego. Poniżej znajduje się relacja z wyżej wspomnianych działań. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 2 grupy uczestniczyły w zajęciach zdalnie, natomiast dwie miały wszystkie spotkania zorganizowane stacjonarnie. W kolejnej części zaprezentowane zostaną efekty ostatniego spotkania 15. We wszystkich prowadzonych grupach – warsztatu arteterapeutycznego.

#SKNINNOWACJE

 

 

30 czerwca 2021- Po podpisaniu umowy z Ministerstwem, zespół projektowy przystąpił do rozmów z wybranymi jednostkami penitencjarnymi.

źródło

źródło

Realizacja projektu wymagała wcześniejszego podpisania porozumień z jednostkami penitencjarnymi. Z uwagi na sezon urlopowy, a potem sytuację epidemiczną w kraju, realizację zajęć rozpoczęto dopiero w połowie grudnia. W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zdecydowano się na pracę zdalną, natomiast w Areszcie Śledczym w Lublinie prowadzono warsztaty stacjonarnie (gdy była taka możliwość).

Z uwagi na to, że studentki i studenci pracowali w zakładach karnych, nie udało się uzyskać zdjęć ze środka Aresztu, być może znajdzie się sposobność, by nadrobić fotorelację z Aresztu podczas warsztatów arteterapeutycznych. Tymczasem poniżej mona znaleźć spojrzenie na działania studentów w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

15 grudnia 2021 – zajęcia w grupie I ZK Opole Lubelskie. Prowadzący: opiekun Koła- dr Katarzyna Korona, studentki – Anna, Dominika, Paulina.

17 grudnia 2021– zajęcia w grupie II ZK Opole Lubelskie. Było już trochę świątecznie… Atmosfera ta udzieliła się na całe spotkanie. Prowadzący: opiekun Koła- dr Katarzyna Korona, studenci –Paulina, Natalia, Marcin.

Równocześnie studentki – Mariola, Aleksandra i Małgorzata ukończyły certyfikowane szkolenie pt. Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (TZA - ART) w terminie 16-19.12.2021r.

Kurs dotyczył prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (AMITY ART) z agresywną młodzieżą. Więcej informacji pod adresem www.

18 grudnia 2022 – zajęcia w Areszcie Śledczym w Lublinie – gdzie uczestnicy lokują emocje…Celem ćwiczenia było zastanowienie się nad tym, czy wybrane emocje można przypisać do konkretnej części ciała i porównanie opinii uczestników na ten temat. Ponadto pozwoliło na ujawnienie skrywanego talentu plastycznego…

Jakie wartości są dla mnie ważne… W tym ćwiczeniu uczestnicy mieli możliwość zastanowienia się nad własną hierarchią wartości i tym, co jest dla nich ważne. Dodatkowo zarówno studenci, jak i Panowie przebywający
w jednostkach penitencjarnych mogli przekonać się czy tak bardzo się różnią.

22 grudnia 2021– zajęcia w grupie I ZK Opole Lubelskie. Dyskusja nad praktyczną realizacją ćwiczenia. Prowadzący: opiekun Koła- dr Katarzyna Korona, studentki – Aleksandra, Karolina, Mariola.

8 stycznia 2022 – zajęcia w Areszcie Śledczym w Lublinie – jak prowadzących widzi grupa

12 stycznia 2022 – zajęcia w grupie II ZK Opole Lubelskie. Przykład jednej z wielu porywających dyskusji z uczestnikami. Bardzo często w trakcie zajęć dochodziło do ciekawej wymiany opinii i rozmów, w których ćwiczenie stawało się tematem wyjściowym. Prowadzący: opiekun Koła- dr Katarzyna Korona, studentki – Mariola i Magdalena.

14 stycznia 2022 – zajęcia w grupie I ZK Opole Lubelskie i fragment ćwiczenia z kreatywności. W warsztatach ważna była dynamika grupowa, dlatego często pojawiały się ćwiczenia rozwijające kreatywność. W tym konkretnym dodany został element rywalizacji. Z liter wybranego słowa uczestnicy mieli ułożyć jak najwięcej innych słów. Najlepszym dowodem na to, że zadanie nie było „ustawione” było zwycięstwo Panów, ale członkowie Koła Naukowego Twórczych Pedagogów Resocjalizujących nawet przegrywają z uśmiechem na ustach

15 stycznia 2022 – zajęcia w Areszcie Śledczym w Lublinie – opinie z zajęć. W trakcie trwania warsztatów, systematycznie monitorowano atmosferę panującą w grupie, jej postrzeganie przez uczestników. Dodatkowo zbierano opinie na temat samych zajęć, informacji nowych dla uczestników, elementów, które im się nie podobały oraz prowadzących.

Opinie na były bardzo pozytywne, co widać na załączonych zdjęciach… Potwierdza to duże zapotrzebowanie w jednostkach penitencjarnych na zajęcia tego typu.

19 stycznia 2022 – zajęcia w grupie II ZK Opole. Zajęcia miały na celu wzbudzenie w uczestnikach refleksji na temat wartości w otaczającym świecie, a także identyfikowanie własnych potrzeb i wartości ważnych w życiu. Prowadzący: opiekun Koła- dr Katarzyna Korona, studentki – Mariola i Magdalena.

9 luty 2022 – zajęcia w grupie I ZK Opole. Spotkanie koncentrowało się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych osadzonych, w szczególności umiejętności aktywnego słuchania.  Prowadzący: opiekun Koła- dr Katarzyna Korona, studentki– Paulina, Paulina, Anna, Dominika, Natalia.

11 luty 2022 – zajęcia w grupie II ZK Opole. Celem głównym spotkania było lepsze poznanie siebie i dalsza integracja grupy. Koncentrowano się także na kształtowaniu adekwatnego/ realistycznego obrazu siebie, rozwijaniu samoświadomości oraz pracy z poglądami na temat własnej osoby. Prowadzący: opiekun Koła- dr Katarzyna Korona, studenci – Michał, Aleksandra, Magdalena i Mariola.

16 luty 2022 – zajęcia w grupie I ZK Opole. Celem głównym zajęć było rozwijanie umiejętności prawidłowej komunikacji, zwracając uwagę na formułowanie komunikatu ja i konstruktywnej informacji zwrotnej. Prowadzący: studenci – Paulina, Aleksandra, Natalia, Michał, Marcin.

23.02.2022 zajęcia w grupie I ZK Opole. Dalsze rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczestników, w tym omówienie mechanizmu powstawania zniekształceń poznawczych. Prowadzący: studentki – Paulina, Dominika.

2 kwietnia 2022 – zajęcia w Areszcie Śledczym w Lublinie – spojrzenie z zewnątrz. Tematem zajęć było rozwijanie umiejętności asertywnego zachowania. Prowadzący: opiekun Koła- dr Katarzyna Korona, studentki (na zdjęciu) – Aleksandra i Karolina.

Jednym z elementów zajęć było ćwiczenie z kreatywności… Uczestnicy ćwiczyli także pamięć, starając się w kreatywny sposób stworzyć listę do zapamiętania dla 12 abstrakcyjnych pojęć.

7 kwietnia 2022 – zajęcia w grupie I ZK Opole. Celem głównym zajęć było rozwijanie umiejętności społecznych – odmawiania i proszenia o pomoc. Prowadzący: studentki – Natalia, Paulina, Dominika.

9 kwietnia 2022 – zajęcia w Areszcie Śledczym w Lublinie – spojrzenie z zewnątrz. Tematem warsztatów było kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz ćwiczenia zamykające pracę grupy. Prowadzący: opiekun Koła- dr Katarzyna Korona, studentki (na zdjęciu) – Aleksandra, Małgorzata, Maja.

Ćwiczenia z kreatywności – efekty. Zadaniem uczestników było stworzyć nowe słowo, które pasowałoby do definicji z załącznika. Jak można zauważyć na fotografii poniżej, wszyscy wspięli się na wyżyny kreatywności:

Rzut okiem w opinie z zajęć… Na tym etapie uczestnicy czuli się bardzo dobrze w grupie i postrzegali ją jako otwartą, w której swobodnie mogą wypowiadać własne poglądy.

21.04.2022 zajęcia w grupie I ZK Opole. Ostatnie zajęcia zdalne. Ich tematem było kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz podsumowanie wspólnej pracy. Prowadzący: studentki – Paulina i Natalia.