Monografia- raport końcowy

Z przyjemnością pragniemy przekazać Państwu wyniki pracy członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie, którzy pod kierownictwem
dra Piotra Demczuka zrealizowali projekt pn. "Opracowanie metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych" w ramach programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki z budżetu państwa.

"Raport dotyczący opracowania metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych" zawiera informacje wstępne dotyczące samego przygotowania metodyki badań, analizę czynników wpływających na jakość wykonywanych zobrazowań z niskiego pułapu oraz doświadczenie nabyte w trakcie samodzielnie wykonywanych misji nad Poleskim oraz Roztoczańskim Parkiem Narodowym. 

Zapraszamy do lektury!