Projekt "Świadomy Obywatel UE"

 

Szanowni Państwo, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Gminą Lublin realizuje projekt pt. ,,Świadomy obywatel-szkolenia z tematyki unijnej’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej u uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych szkół średnich województwa lubelskiego, poprzez udział w zajęciach poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej realizowanych w ramach III misji uczelni do 31.12.2021r.

W trakcie trwania projektu weźmie  w nim udział  600 uczniów klas przedmaturalnych lub maturalnych szkół średnich z województwa lubelskiego. Projekt zakłada realizację modułów  zajęć w ramach 2 bloków tematycznych. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w 2 modułach zajęć, razem 14 godzin.  

Informacje dotyczące realizacji projektu oraz rekrutacji do udziału w projekcie dostępne są w Biurze Projektu,  w Centrum Europejskim UMCS w Lublinie, przy ul. Zana 11 w Lublinie, telefon (81) 537 54 45. 

Zapraszamy do udziału w Projekcie,

Dr Julita Rybczyńska, Wydział Politologii UMCS, Centrum Europejskie UMCS

Dr Kinga Wernicka, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Centrum Europejskie UMCS

Dr Mariusz Sagan, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Lublin

 

OPIS PROJEKTU

MODUŁY ZAJĘĆ

MATERIAŁY DO POBRANIA

KONTAKT