Strony poza szablonem UMCS

Strony UMCS wykonane w innym szablonie, niż serwis główny, są dopuszczone w wyjątkowych wypadkach i muszą być zaopiniowane przed utworzeniem.

Strony, które mają w nazwie i/lub treści nazwę i oznaczenia UMCS muszą być przed ich utworzeniem zaopiniowane przez Redakcję serwisów internetowych UMCS. Mogą to być strony projektów, organizacji studenckich, wydarzeń kulturalnych itp.

W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy możemy zaoferować Państwu tę samą usługę bezpłatnie w ramach serwisu. W drugiej upewniamy się, że właściciel zabezpieczy podstawowe kwestie obejmujące:

  1. Koszty utworzenia, bieżącej modyfikacji i utrzymania strony.
  2. Bezpieczeństwo danych, w tym RODO.
  3. Dostępność wg aktualnych wytycznych (WCAG), w tym publikację deklaracji dostępności.
  4. Szkolenie administratora strony.
  5. Zgodność z systemem identyfikacji wizualnej.
  6. Konieczność zapewnienia spójności z serwisem umcs.pl pod kątem aktualizacji danych.
  7. Regulamin korzystania ze strony i politykę prywatności.

Rozpoczęcie prac nad zewnętrzną stroną internetową, w tym założenie subdomeny i konta domenowego, uzależnione jest od uzyskania pozytywnej opinii Redakcji serwisów internetowych.

Treści zewnętrznych stron internetowych nie mogą powielać treści serwisu głównego

W szablonie zewnętrznym nie można tworzyć:

  1. Stron wydziałów, katedr, zakładów, innych jednostek naukowych,
  2. Stron, które powielają treści serwisu głównego UMCS.

W jaki sposób uzyskać opinię dotyczącą projektu lub istniejącej strony?

Należy wypełnić formularz elektroniczny znajdujący się na dole tej strony. Można też skorzystać z formularza papierowego znajdujacego się w załącznikach i przekazać go do Redakcji serwisów internetowych w LubMAN UMCS.

Podstawa prawna

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zasad uruchamiania zewnętrznych stron internetowych, identyfikujących się z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej przez pracowników i jednostki Uniwersytetu

Załączniki

WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE ZEWNĘTRZNEJ STRONY INTERNETOWEJ

Formularz umożliwia zaopiniowanie zewnętrznej strony internetowej.Zewnętrzną stronę internetową rozumie się tutaj jako stronę internetową jednostki organizacyjnej lub jednostki bezpośrednio związanej z UMCS, a także stronę internetową projektu lub akcji organizowanej przez UMCS, która nie została przygotowana w oparciu o szablon graficzny i mechanizmy informatyczne serwisu internetowego www.umcs.pl, a która wykorzystuje w szablonie graficznym i publikowanych materiałach nazwę oraz/lub oznaczenia, w tym logotypy, wskazujące na powiązanie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i jej jednostkami.Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Prywatność - Warunki