Zasady publikacji

Kto publikuje treści w serwisie umcs.pl?

Serwis umcs.pl składa się z około 300 stron internetowych, które mają różnych redaktorów:

 1. Serwis główny obsługuje redakcja serwisów internetowych umcs.pl. Niektóre obszary serwisu głównego redagowane są przez pracowników, którzy zajmują się merytorycznie daną dziedziną (np. Pracownik, Kandydat, Studia podyplomowe).
 2. Strony wydziałowe mają własnych redaktorów, których listę można znaleźć tutaj.
 3. Strony tematyczne (projektowe, jednostek naukowych innych niż wydziały, organizacji studenckich itp.) również mają swoich redaktorów.

Aby opublikować treści na wybranej stronie, należy skontaktować się z jej redaktorem.

Jak dostarczyć treści do publikacji w serwisie głównym?

Najlepiej przesłać informację ze służbowego adresu e-mail wraz z załącznikami na adres redakcja@mail.umcs.pl

Format materiałów

Odpowiedni format materiałów przyspieszy publikację i zapewni wymaganą przepisami dostępność materiałów.

 1. Informacje należy dostarczyć w formie tekstowej (w treści maila lub w załączniku do maila w formacie tekstowym). Tekst nie powinien być przekazywany w formie grafiki czy skanu do przepisania; grafika może pełnić wyłącznie rolę ilustracyjną. 
 2. Zdjęcia i grafika powinny być przekazywane w formie załączników (najlepiej w formacie png, jpg). Aby grafika wyświetlała się poprawnie, musi mieć rozdzielczość przynajmniej 72 ppi.  
 3. Baner ("mały" baner do obszaru tematyczego lub na stronę tematyczną) powinien mieć wymiary 880 x 280 pikseli.
 4. Slider na stronę główną powinien mieć wymiary 1600 x 400 pikseli. 
 5. Ewentualne wzory dokumentów i inne treści w oddzielnych plikach również należy przesłać jako załączniki.
 6. Filmy najlepiej wysyłać jako link do YouTube (osadzamy je w serwisie).

Prawo autorskie

Prosimy o przesyłanie do nas wyłącznie materiałów, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich (np. nie są pobrane z internetu albo z nieznanego źródła).  

RODO

W przypadku zapisów uczestników na wydarzenia należy przestrzegać regulacji RODO. Ewentualne zapisy najlepiej prowadzić przez formularze serwisu umcs.pl. W celu utworzenia takiego formularza należy skontaktować się z redakcją.

Nie publikujemy ogłoszeń, które zawierają informacje o przesyłaniu danych osobowych na prywatne adresy e-mail lub inne ryzykowne czy niezgodne z prawem zapisy.

Czas publikacji

W przypadku aktualności Redakcja serwisów internetowych przyjmuje zgłoszenia publikacji dostarczone w dni robocze min. 24 godziny przed odbyciem się wydarzenia. Zgłoszenia przesłane z mniejszym wyprzedzeniem będą rozpatrywane indywidualnie.

UWAGA!

Redakcja serwisów internetowych zastrzega sobie możliwość odrzucania lub opóźniania publikacji materiałów:

 • niepodpisanych lub o trudnym do ustalenia nadawcy (pracowników UMCS prosimy o korzystanie ze slużbowych adresów e-mail);
 • pochodzących ze źródeł, z którymi UMCS nie prowadzi bieżącej współpracy;
 • dostarczonych w formie innej niż elektroniczna;
 • o niepełnej treści;
 • przesłanych w niemożliwym do zrealizowania terminie;
 • dostarczonych w formacie uniemożliwiającym ich odczytanie lub publikację;
 • merytorycznie nieuzasadnionych lub naruszających obowiązujące przepisy prawa albo zasady wynikające z regulaminu.

Redakcja serwisów internetowych ma prawo dokonywać selekcji, modyfikacji i korekty informacji zamieszczanych na stronach internetowych.