Formularze

Przed utworzeniem formularza prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Aby utworzyć formularz, należy przejść do: CMS / Formularze / Dodaj nowy. Domyślnie formularz tworzy się jako roboczy i trzeba zmienić jego status na aktywny.

Każdy redaktor widzi tylko utworzone przez siebie formularze.

Dodanie formularza wymaga uzupełnienia następujących danych (nie wszystkie są obowiązkowe):

 • nazwa (prosimy o dodawanie unikalnych nazw)
 • komunikat po wysłaniu formularza
 • opis (wyświetli się pod nazwą, warto tu dodać np. datę i miejsce wydarzenia)
 • adres e-mail dla powiadomień - na ten adres zostaną przesłane zgłoszenia uczestników; musi to być służbowy adres e-mail
 • daty startu i końca przyjmowania zgłoszeń
 • komunikat po przekroczeniu terminu zgłoszeń
 • limit zgłoszeń
 • komunikat po przekroczeniu limitu zgłoszeń
 • tytuł oraz treść wiadomości e-mail (wysyłka na adresy e-mail zaznaczone w polach formularza) - uzupełniamy, jeśli chcemy, by uczestnik dostał mailowe potwierdzenie przesłania formularza z dodatkowymi informacjami.

Dostęp do danych możliwy jest poprzez:

 • ustawienie maila, na którego mają spływać zgłoszenia
 • podgląd uczestników
 • export CSV, XLS, XML
 • wysłanie e-maila z zebranymi danymi

Typy pól formularza:

 • odpowiedź z krótkim polem tekstowym (text)
 • odpowiedź z polem tekstowym (textarea)
 • odpowiedź jedna z wielu (radio)
 • odpowiedź jedna z wielu (select)
 • odpowiedzi wiele z wielu (checkbox)
 • pole umożliwiające załącznie pliku (file)
 • akceptacja pola tekstowego (checkbox) - dopiero po dodaniu tego pola należy wkleić treść zgody

Jak dołączyć formularz do treści strony?

 1. Poprzez link - po kliknięciu na tytuł formularza otworzy się on w nowym oknie i można go podlinkować w dowolnym miejscu, np. tu. W taki sposób można użyć wielu formularzy na jednej podstronie.
 2. Poprzez opcję Powiązany formularz dostępną na podstronach, w aktualnościach oraz w kalendarzu - wystarczy wybrać formularz z listy, a dołączy się on na samym dole. W ten sposób można podłączyć jeden formularz do jednej podstrony, aktualności lub wydarzenia.