Slider

Wymiar slidera

Na stronie tematycznej slider ma wymiary 880 x 280 pikseli.

W serwisie głównym jest to 1600 x 400 pikseli. Istotna treść powinna się znajdować w obszarze środkowym - rekomendujemy pozostawienie marginesu 250 px po obu stronach.

Dodawanie nowego slidera

Aby dodać nowy slider, wystarczy przejść do menu CMS / Slider / Dodaj nowy slajd. Uwaga! należy wybrać swoją kategorię (identyczną, jak nazwa strony) oraz uzupełnić:

  • tytuł (podpis pod sliderem),
  • link (nieobowiązkowy),
  • data rozpoczęcia publikacji,
  • zdjęcie (tu wgrywany plik),
  • limit kliknięć (nieobowiązkowy),
  • czas wyświetlania (nieobowiązkowy - bez dodatkowego ustawienia będzie automatyczny),
  • status aktywny / roboczy.

Ustawianie kolejności sliderów

Aby ustawić kolejność wyświetlania sliderów na stronie, wystarczy przejść do CMS / Slider i wybrać kategorię, po czym wpisać Wagi na liście slajdów. Mogą to być dowolne wartości liczbowe - slajdy wyświetlą się w kolejności od najmniejszej do największej wartości. Po wpisaniu liczb należy zapisać ustawienia przyciskiem Ustaw wagi na dole listy.

Usuwanie i ukrywanie sliderów

Aby usunąć slider, należy wybrać opcję Kasuj znajdującą się przy wybranym pliku.

Aby ukryć slider, należy wejść w edycję slidera i zmienić jego status na roboczy lub ograniczyć daty wyświetlania.