Tabele

1. Tworzenie tabel

Do tworzenia tabel służy ikona Wstaw nową tabelę.

Możliwe do ustawienia parametry:

 • liczba kolumn
 • liczba wierszy
 • cellpadding - odległość akapitu od krawędzi komórki
 • cellspacing - odległość pomiędzy komórkami
 • wyrównanie tabeli na stronie
 • ramka
 • szerokość i wysokość - rekomendujemy pozostawienie teych wartości nieustawionych, wtedy tabela dostosuje się automatycznie do zawartości
 • nagłówek
 • ramka
 • prowadnice
 • kolor ramki i tła
Przykładowa tabelka z nagłówkiem
Przykładowy wiersz z kolorowaniem tła Przykładowy wiersz z prowadnicami (wiersze)
Przykładowy wiersz z połączonymi komórkami
Przykładowy wiersz z kolorowaniem tła Przykładowy wiersz z prowadnicami (wiersze)

 

Przykładowa tabelka porządkujaca tekst i zdjęcia
Opcje edycji wiersza
Opcje edycji kolumny
Opcje edycji komórki

Inny przykład tabelki ze zdjęciami - władze wydziału

Edycja wierszy, kolumn, komórek po utworzeniu tabeli nie odbiega od obsługi tabel w programach Microsoft Office.

2. Wklejanie tabelek utworzonych w Ms Word, Ms Excel i innych

Aby wkleić tabelę z programu zewnętrznego, należy skorzystac z opcji Wklej z Worda. Niestety w wielu wypadkach, zwłaszcza jeśli tabele są skomplikowane, wygląd tabeli na stronie będzie odbiegał od oczekiwanego. W takiej sytuacji najlepiej odtworzyć tabelę na stronie za pomocą edytora tabel. Jeśli tabela jest wyjątkowo długa, rekomendujemy dodanie jej jako plik załącznika, np. w formacie pdf.