Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wskazówkami Inspektora Ochrony Danych na UMCS.

Najważniejsze zasady:

  1. Nie można publikować na stronach danych osobowych studentów, w szczególności w formie zebranej, na przykład wyników egzaminów.
  2. W przypadku konieczności zebrania danych osobowych na wydarzenie organizowane przez UMCS należy korzystać z narzędzia Formularze. Nie publikujemy zewnętrznych formularzy zbierających dane osobowe np. poprzez narzędzie Google Forms.
  3. Formularze muszą zawierać klauzule dotyczące ochrony danych osobowych. Przykład znajduje się w pliku poniżej. W razie wątpliwości co do treści zapisów prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych UMCS.

  4. Nie można przekierowywać zgłoszeń z formularzy na adresy mailowe poza domeną UMCS.
  5. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów (np. stwierdzenia publikacji danych albo zbierania danych na prywatne skrzynki mailowe) należy niezwłocznie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UMCS.