Architektura treści na stronach jednostek

Najważniejsze zasady:

 1. Treści nie powtarzają się. Decydując o miejscu publikacji kierujemy się interesem użytkownika.

  Przykład 1: dane kontaktowe do pracownika znajdują się w jego profilu osobowym. Jest to pierwszy wynik wyszukiwania zarówno w wyszukiwarce serwisu umcs.pl, jak i Google.

  Przykład 2: plan zajęć znajduje się na stronie wydziałowej, a nie instytutowej. Studenci od początku są rekrutowani na kierunek prowadzony na wydziale, a nie w instytucie.

  Przykład 3: ogłoszenie o odwołanych zajęciach pracownik publikuje samodzielnie na wydziałowej tablicy ogłoszeń. Może to zrobić samodzielnie i błyskawicznie.

 2. Redaktor strony wydziałowej i redaktor strony instytutowej ściśle ze sobą współpracują. Optymalnie jest, gdy jest to ta sama osoba.
 3. Na stronie wydziału znajdują się linki do strony instytutu i odwrotnie. Linki są wyraźnie oznaczone i otwierają się w nowym oknie.
 4. Nie powielamy treści profilu osobowego ani książki adresowej na stronach jednostek. Elementy te zawierają między innymi dane osobowe, listę publikacji i inne nieustannie zmieniające się treści. Profil osobowy to narzędzie do budowania marki osobistej, a treści powinny być aktualizowane na bieżąco, nie rzadziej, niż dwa razy w roku.

  Przykład: dane pracownika znajdują się w 5 miejscach: w profilu osobowym, na stronie katedry, na stronie instytutu, na stronie wydziału i na stronie anglojęzycznej. Jakakolwiek zmiana (awans naukowy, zmiana nazwiska, zmiany organizacyjne) powoduje konieczność aktualizacji, co automatycznie odbywa się tylko w profilu osobowym na podstawie danych z SAP. 

 5. Zakładki „kontakt” na stronach jednostek powinny zawierać telefony i adresy e-mail do sekretariatów, dziekanatów, dziekanów, dyrektorów itp.

 6. Narzędzie kalendarza wydarzeń uzupełniane jest jednocześnie z aktualnościami. Jest to jedyne narzędzie, które automatycznie zapewnia obecność wydarzenia na umcs.pl w momencie, kiedy ono faktycznie się odbywa.

 7. Ogłoszenia porządkowe publikowane są samodzielnie przez pracowników na tablicy ogłoszeń. Jest to najszybsza forma publikacji dla studentów, dostępna dla każdego pracownika bez żadnych pośredników.

 8. Redaktorzy stron stosują się do wymagań związanych z RODO, prawami autorskimi, WCAG oraz zapewniają odpowiednią jakość materiałów graficznych.

 9. Strony powinny funkcjonować w wersjach obcojęzycznych w zakresie, jaki jest potrzebny np. do nawiązania współpracy naukowej.

 10. Strony powinny spełniać wymagania usability, między innymi: menu nie powinno przekraczać 6-8 pozycji, informacje muszą być dostępne za pomocą maksymalnie 3 kliknięć.

Propozycja podziału treści pomiędzy stronę wydziału i strony instytutowe

Wydział Instytut

Grupa docelowa: studenci, kandydaci na studia, pracownicy

Typ informacji: ogólne, porządkowe, organizacyjne, zaproszenia

Grupa docelowa: pracownicy UMCS i naukowcy zatrudnieni w innych instytucjach

Typ informacji: działalność naukowa, np. konferencje, publikacje, wydarzenia naukowe

Przykładowa strona wydziałowa

Przykładowa strona instytutowa

Strona katedry

Należy przeanalizować, czy przy dobrze skonstrowanym menu stron wydziałowych i instytutowych potrzebna jest osobna  strona katedry. Katedra może mieć swój rozbudowany opis i miejsce na stronie instytutowej (własne menu), do którego prowadzi osobna domena (np. katedranauki.umcs.pl). Warunkiem otworzenia osobnej strony katedry jest konieczność publikacji unikalnych treści, jakich nie ma na stronie instytutu. To pomoże także użytkownikom w poruszaniu się w serwisie umcs.pl.

Przykład: pracownik naukowy spoza UMCS poszukuje konferencji pasującej do jego dziedziny naukowej. Jeśli zamieścimy konferencje w sposób rozproszony na stronach w katedr, w dodatku w oparciu o różne sposoby publikacji (podstrona, aktualność itp), użytkownik będzie musiał przejrzeć wiele stron i menu / aktualności każdej z nich. Zamieszczenie informacji zebranych chronologicznie na stronie instytutu spowoduje błyskawiczny dostęp do informacji.

W szczególności należy unikać tworzenia stron, które odtwarzają strukturę organizacyjną, a nie prezentują faktycznej działalności pracowników.