Stołówka Studencka nr 3. Fotografie Krzysztofa Witaszka z 2000 r. Przeszłość! Przyszłość?

Wystawa została przygotowana z okazji otwarcia odremontowanej stołówki akademickiej mieszczącej się przy ulicy Langiewicza 16, które miało miejsce 22 października 2019 r. Ekspozycja obejmuje trzynaście plansz. Dwanaście z nich, zawierających artystyczne fotografie autorstwa Krzysztofa Witaszka poświęconych jest codziennej pracy lokalu w początku lat 2000. Ostatnia plansza poświęcona jest rysowi historycznemu obiektu od jego otwarcia w 1971 r. do dnia dzisiejszego.

Krzysztof Witaszek, fotograf, grafik urodził się w 1972 r. Jest absolwentem wychowania artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz historii sztuki, którą studiował na KUL. Obecnie pracuje w ośrodku dla osób z niepełnosprawnościami. Interesuje się historią, genealogią oraz naprawą różnorakich sprzętów.

Wystawę można obejrzeć w „Trójce” czyli nowootwartej akademickiej stołówce.

Serdecznie zapraszamy! 

    Aktualności

    Autor
    Anna Dubis
    Data dodania
    23 października 2019