Stolik do przystawki mikroskopu elektronowego

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Numer uzyskanej ochrony: 68998

Numer zgłoszenia: 123229

Data ogłoszenia: 28.04.2017

UPRP - Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Przedmiotem wzoru użytkowego jest stolik usytuowany w przystawce mikroskopu elektronowego, służący do umieszczania kryształów, próbek skał itp., poddawanych badaniom za pomocą zjawiska katodoluminescencji. Stolik skonstruowany jest w postaci blatu (1) do umieszczania próbek, podpartego nóżką (2), osadzoną w podstawce (3) z prostopadłościennym wybraniem. Dolna cześć nóżki umieszczona jest nad sprężynką, umożliwiającą pionowy ruch stolika pomiędzy dwoma bolczykami (5), zabezpieczającymi utrzymanie całej konstrukcji w podstawce (3) i jednocześnie umożliwiającymi niewielkie wychylenia nóżki (2) w płaszczyznach poziomych, max. do 10°, amortyzowane sprężynkami (6), usytuowanymi w każdej z bocznych powierzchni wybrania podstawki. Korzystnym jest, jeśli cała konstrukcja stolika wykonana jest z metalu tak, jak inne elementy wózka, będącego na wyposażeniu mikroskopu. Stolik pozwala na samoczynne wychylenia blatu, zarówno w płaszczyznach poziomych, jak i zniżenie w pionie, a wskutek najmniejszego nacisku próbki na powierzchnię lusterka chroni go przed uszkodzeniem.

Więcej informacji na temat patentu udziela dr inż. Miłosz Huber (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformatyki)