Sprostowanie do artykułu pt. „Sportowe ambicje uniwersytetu”

Poniżej przedstawiamy treść sprostowania do artykułu „Gazety Wyborczej – Magazyn Lubelski” z dn. 21 lipca 2017 r., nr 168 pt. „Sportowe ambicje uniwersytetu”.

Szanowni Państwo,

w związku z publikacją informacji w artykule „Gazety Wyborczej – Magazyn Lubelski” z dn. 21 lipca 2017 r., nr 168 pt. „Sportowe ambicje uniwersytetu” (autor: Marta Wasilak) proszę o opublikowanie sprostowania:

Zawarte w artykule stwierdzenia dotyczące sfinansowania budowy przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Akademickiego Centrum Sportowego przy ul. Głębokiej ze środków uzyskanych ze sprzedaży Instytutu Psychologii UMCS oraz przejęcia Wydziału Politologii UMCS przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadzają czytelników w błąd i mijają się z prawdą.

Uchwała podjęta przez Senat UMCS 31 maja br. dotycząca budowy Akademickiego Centrum Sportowego ma charakter intencyjny. Inwestycja zostanie zrealizowana pod warunkiem pozyskania zewnętrznych środków na sfinansowanie zadania. Tak jak przekazaliśmy autorce artykułu, red. Marcie Wasilak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podejmuje działania w kierunku pozyskania takich środków – z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Środki finansowe pozyskane z ewentualnej sprzedaży Instytutu Psychologii UMCS oraz przejęcia Wydziału Politologii UMCS przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet wykorzysta na wybudowanie nowych siedzib Instytutu oraz Wydziału na tzw. kampusie zachodnim.

Z poważaniem
Katarzyna Kozielewicz
Biuro Prasowe UMCS

    Sprostowania

    Data dodania
    21 lipca 2017