Odpowiedź Rektora UMCS na list otwarty Rzecznika Praw Akademickich

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Społeczności Akademickiej UMCS, Narodowy Program Szczepień regulujący m.in. kolejność szczepień przeciwko COVID-19 poszczególnych grup społecznych obywateli został opracowany przez rząd, w związku z tym Uniwersytet musi stosować obowiązujące wytyczne zawarte w przepisach prawa.

W komunikacie wysłanym w dn. 27.01.2021 r. do pracowników naszej Uczelni znalazła się informacja o organizacji szczepień nauczycieli akademickich, bowiem tego rodzaju komunikaty pojawiają się w urzędowych przekazach Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Należy pamiętać, że władze Uniwersytetu nie mają wpływu na ustalanie kolejności szczepień i nie mogą decydować o włączeniu do programu kolejnych grup naszej społeczności akademickiej. Wszystkie informacje otrzymane kanałem urzędowym, a tym samym mające walor wiarygodności, są przekazywane do wiadomości społeczności akademickiej.

Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu są grupy pracowników obsługi i administracji oraz pracowników technicznych. W jednakowym stopniu zależy mi również na bezpieczeństwie studentów oraz doktorantów. Zapewniam, że gdy tylko władze UMCS otrzymają stosowne informacje dotyczące planowanego terminu rozpoczęcia i przebiegu szczepień kolejnych grup społeczności akademickiej - niezwłocznie podejmą niezbędne prace zmierzające do zorganizowania i sprawnego przeprowadzenia procedury szczepień uprawnionych pracowników naszej Alma Mater.

Władze UMCS mają pełną świadomość, że pandemia COVID-19 budzi wiele emocji i niepokoju wśród członków naszej społeczności akademickiej. Pragnę przypomnieć, że UMCS jest uczelnią zrzeszoną w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk w imieniu wszystkich jej członków wystosował 8 stycznia br. pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o włączenie do pierwszej grupy Narodowego Programu Szczepień wszystkich pracowników zatrudnionych w uczelniach oraz doktorantów wykonujących obowiązki dydaktyczne i uczestniczących w badaniach. Prośba została uzasadniona troską o bezpieczeństwo wszystkich członków wspólnot akademickich oraz pragnieniem jak najszybszego powrotu szkolnictwa wyższego do normalnego funkcjonowania. Mam nadzieję, że ten apel spotka się ze zrozumieniem i przychylnością rządzących.

W związku z listem otwartym Rzecznika Praw Akademickich prof. dr hab. Katarzyny Dudki, zamieszczonym 27 stycznia br. na stronie internetowej Uniwersytetu zwracam uwagę Pani Rzecznik, że kierowanie w taki sposób korespondencji do Rektora UMCS jest zaskakujące, zwłaszcza w kontekście obowiązujących przepisów prawa, a także informacji przekazanych w godzinach porannych do członków Senatu oraz drogą elektroniczną do wszystkich członków naszej akademickiej wspólnoty. Zachęcam do bezpośredniego dzielenia się z władzami rektorskimi wątpliwościami. Drzwi mojego gabinetu dla wszystkich pozostają otwarte. Postulaty można zgłaszać także za pośrednictwem członków zespołu „antycovidowskiego” działającego w naszym Uniwersytecie. Kolegium rektorskie podejmuje działania zmierzające do rozwiązywania problemów i wdrażania oczekiwanych rozwiązań, ale – podkreślę – zawsze dzieje się to w ramach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa. Wywieranie publicznych nacisków – wobec braku wiedzy o podejmowanych działaniach – uważam za niewłaściwe, mimo dobrych intencji jakie przyświecają tego rodzaju wystąpieniom.

Z poważaniem
Radosław Dobrowolski
Rektor UMCS

    Sprostowania

    Data dodania
    27 stycznia 2021