Spotkanie z laureatami stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

26.01.2018

26.01.2018 fot. Bartosz Proll