Spotkanie laureatów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Czy młodzi naukowcy mają szansę na zrobienie kariery naukowej w Polsce? Jakie są możliwości i jakie ograniczenia? Między innymi na tego rodzaju pytania próbowali odpowiedzieć lubelscy badacze podczas spotkania laureatów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wydarzenie odbyło się 21 lutego w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS. Poza dyskusją o młodych naukowcach, tego dnia odbyła się także emisja filmu prezentującego efekty dwudziestoletniej działalności programowej FNP oraz prezentacja wystawy planszowej. Uczestnicy wydarzenia mieli również okazję zapoznać się z aktualną ofertą Fundacji dla naukowców.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową, największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Powstała w 1991 r. i od tamtego czasu konsekwentnie realizuje swoją misję: wspieranie wybitnych uczonych i ich zespoły badawcze, pobudzanie innowacyjności oraz finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących nauce w Polsce. W ciągu ponad dwudziestu lat działalności Fundacja zrealizowała 71 programów, przyznała prawie 8000 indywidualnych stypendiów, subsydiów i nagród oraz ponad 1800 subwencji instytucjonalnych, przekazując polskiej nauce łącznie ponad 550 mln zł.

Lubelskie środowisko naukowe aktywnie korzystało z możliwości oferowanych przez FNP. We flagowych programach Fundacji, do których należy skierowany do młodych naukowców program START i dedykowany zasłużonym, wybitnym badaczom program MISTRZ, konkursy wygrało odpowiednio 50. i 7. naukowców z Lublina. W ostatnich latach granty zdobyli medycy z Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, biofizyk prof. Wiesław Gruszecki z UMCS, który otrzymał ponad 3 mln grant w ramach programu TEAM, czy dr Jolanta Polak z UMCS, która uzyskała ponad 100 tys. zł na projekt w ramach programu VENTURES.

Beneficjentami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej były także instytucje. Jedne z najwyższych subwencji zostały przekazane UMCS na dokończenie rozbudowy Biblioteki Głównej (450 tys. zł przyznane w 1996 r. w ramach programu LIBRARIUS), a także Uniwersytetowi Przyrodniczemu na zakup specjalistycznej aparatury badawczej (subwencja w wysokości 375 tys. zł przyznana w 1996 r.).

Oprócz laureatów Fundacji w spotkaniu uczestniczyli m.in.: JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz oraz władze Fundacji, Poseł do PE prof. Mirosław Piotrowski, Wojewoda Lubelski prof. Jolanta Szołno-Koguc, Zastępca Prezydenta Lublina Grzegorz Siemiński, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Bogdan Kawałko, a także rektorzy i prorektorzy lubelskich uczelni, przedstawiciele jednostek naukowych i przedsiębiorcy.

    Aktualności

    Data dodania
    22 lutego 2013