Spotkanie kontrolne Biura Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego

11 kwietnia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się spotkanie kontrolne Biura Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego przy Studium Europy Wschodniej UW. Biuro monitoruje pobyt stypendystów programu z Białorusi na studiach w uczelniach polskich.

Fot. Daniel Górecki

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego jest największym w Europie programem pomocowym dla młodych Białorusinów nie mogących studiować na Białorusi ze względu na swoje polityczne poglądy. Głównym celem Programu jest wsparcie studentów, którym uniemożliwiono uzyskanie wykształcenia na Białorusi i danie szansy zdobycia edukacji w Zachodniej Europie. W spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Joanna Gierowska-Kałłaur oraz Anna Taranta z Komisji Kontroli Wewnętrznej progu stypendialnego im. K. Kalinowskiego, siedmiu stypendystów programu odbywających studia na UMCS (Wydział Ekonomiczny, Politologii, Humanistyczny), Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, prof. nadzw. oraz pracownicy Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych.

Podczas spotkania studenci poinformowali o sprawach związanych z organizacją swoich studiów na UMCS, życiem w Lublinie, realizacją swoich zainteresowań i planami kontynuowania nauki w Polsce. Komisja kontrolna otrzymała też odpowiednie zaświadczenia i informacje na temat przebiegu studiów poszczególnych stypendystów programu na UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2013