Spektrometr masowy X Series 2 Thermo Scien

 

Spektrometr masowy X Series 2 Thermo Scientific z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej