Słownik Biograficzny Absolwentów UMCS

Mgr Caban Agnieszka Mirosława

Caban Agnieszka Mirosława (ur. 10.05.1984 r. w Lublinie) – animatorka kultury, redaktor czasopism kulturalnych. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim (2003); Wydziału Humanistycznego UMCS na kierunku kulturoznawstwo (2003–2008).... więcej

Dr hab., prof. nadzw. Charmas Robert

Charmas Robert (ur. 23.11.1965 r. w Lublinie) – chemik, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, profesor nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Absolwent II Liceum... więcej

Prof. dr hab. Chibowski Stanisław

Chibowski Stanisław (ur. 27.09.1946 r. w Przegalinach Małych) – chemik, profesor zwyczajny, prorektor UMCS w latach 2002-2012. Absolwent Technikum Chemicznego nr 1 w Lublinie (1965); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku chemia... więcej

Mgr Cieliszak Małgorzata

Cieliszak Małgorzata (ur. 3.08.1973 r. w Krasnymstawie) – socjolog, specjalista ds. badań marketingowych. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie (1988-1992); Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS na kierunku... więcej

mgr Czajkowski Artur

Artur Czajkowski (ur. 10.01.1972 r. w Radomiu) - studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. M.in. Pełnomocnik na województwo mazowieckie ds. wdrożenia Krajowego Systemu Ewidencji Gospodarstw (IACS). Członek Korpusu Służby Cywilnej. Obecnie... więcej

Mgr Czarnacki Wiesław

Czarnacki Wiesław (ur. 7.01.1958 r. w Parczewie) – prezes zarządu w Fabryce Kabli „Elpar”. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie (1977); Wydziału Prawa UMCS na kierunku administracja (1978–1982); studiów podyplomowych... więcej

Mgr Daszczuk Paweł Andrzej

Daszczuk Paweł Andrzej (ur. 27.06.1984 r. w Lublinie) – adwokat, asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS. Absolwent XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie (2003); Wydziału Prawa i Administracji UMCS... więcej

Prof. dr hab. Dawidowicz Andrzej Lech

Dawidowicz Andrzej Lech (ur. w Lublinie) – chemik, profesor zwyczajny. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im Jana Zamoyskiego w Lublinie (1968); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku chemia (1973). Stopnie naukowe – doktora (1978),... więcej

Mgr Dąbrowski Stanisław Jan

Dąbrowski Stanisław Jan (ur. 8.05.1947 r. w Lublinie) – artysta, urzędnik państwowy, działacz społeczny, harcerz, prezes Lubelskiej Wojewódzkiej Organizacji Ligi Obrony Kraju im. gen. T. Kościuszki w Lublinie. Absolwent Technikum Mechanicznego w... więcej

Mgr Dec Gerard Marian

Dec Gerard Marian (ur. w Starachowicach) – prokurator, radca prawny, adwokat. Uczył się w Państwowym Gimnazjum Mechanicznym (dwie klasy), a od trzeciej klasy w Szkole Ogólnokształcącej, którą ukończył w 1953 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa UMCS na... więcej

14