Zgłoś swój biogram

REJESTRACJA

Zarejestruj się, jeżeli chcesz dodać swój życiorys do Słownika Biograficznego Absolwentów UMCS – publikacji prezentującej sylwetki absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i osób, które go tworzą od 1944 r.

W ciągu kilku dni od rejestracji otrzymasz na podany adres e-mail link aktywacyjny, który umożliwi Ci wprowadzenie życiorysu do dedykowanego formularza. Na podstawie danych opracowany zostanie Twój biogram.

Słownik Biograficzny Absolwentów UMCS - rejestracja


Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu realizacji Słownika Biograficznego Absolwentów UMCS, w tym świadczenia usług marketingowych, utrzymywania kontaktów ze mną, zgodnie z art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą mailową materiałów informacyjnych i promocyjnych UMCS, zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przyjmuję do wiadomości, że: Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin; dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem i nie będą bez mojej zgody przekazywane innym administratorom danych; dane będą udostępniane wyłącznie uprawnionym do ich otrzymania podmiotom i osobom; przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania; przysługuje mi prawo wniesienia umotywowanego pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych;po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte;dane podaję dobrowolnie.