Prof. dr hab. Andrzej Lech Dawidowicz

Dawidowicz Andrzej Lech (ur. w Lublinie) – chemik, profesor zwyczajny.

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im Jana Zamoyskiego w Lublinie (1968); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku chemia (1973). Stopnie naukowe – doktora (1978), doktora habilitowanego (1986) oraz tytuł profesora (1991) zdobył na UMCS.

Zawodowo związany z UMCS, gdzie pełnił funkcje: kuratora Zakładu Krystalografii (1991-1993), kierownika studiów doktoranckich (od 1996), kierownika Zakładu Metod Chromatograficznych (od 2000), koordynatora ds. studiów doktoranckich (od 2003). Jest członkiem licznych Komisji Wydziałowych i Uczelnianych.

Kierownik 2 grantów i główny wykonawca 2 grantów KBN, kierownik 6 grantów międzynarodowych, realizator badań objętych Tematem Węzłowym 0.3 i Międzyresortowym MR I-14 (a następnie RP I-08), Centralnym Planem Badawczo-Rozwojowym 3.15 oraz zleconym przez MEN III.8/P/03/050.

Wielokrotnie wyróżniony za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej: Nagrodami Nauki Ministra Szkolnictwa Wyższego (5), Nagrodami Rektora UMCS (19), Sekretarza PAN (1). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Ma żonę Ewę, córki: Elżbietę i Katarzynę, wnuka Tymoteusza. Jego hobby to muzyka klasyczna.