Zostań Partnerem Programu

Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje zainteresowane promocją swoich usług i produktów wśród absolwentów Uniwerytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zachęcamy do współpracy polegającej na przyznaniu naszym absolwentom  - uczestnikom Programu – zniżek i rabatów oferowanych na produkty lub usługi firmy/instytucji w zamian za świadczenia o charakterze promocyjno-reklamowym.

Na czym polega współpraca?

Firmy oraz instytucje, które decydują się przystąpić do Programu Absolwent UMCS jako jego Partnerzy, ustalają zniżki i rabaty obejmujące produkty i usługi według własnego uznania oraz zobowiązują się w stosownym porozumieniu do ich respektowania wobec okazicieli Karty Absolwenta, określając czas trwania oferty (nie krócej niż 6 pełnych miesięcy od dnia podpisania porozumienia) lub stosując zapis o jej bezterminowym charakterze. 

Dodatkowo Partner przystępując do Programu zobowiązuje się do ufundowania nagrody o wartości 500 zł (brutto), która zostanie wykorzystana w ramach konkursu organizowanego przez Program Absolwent UMCS projektów.

Co oferujemy?

 1. Umieszczenie informacji o Partnerze w materiałach informacyjnych dostarczanych każdemu nowemu uczestnikowi Programu Absolwent UMCS.
 2. Umieszczenie  informacji o Partnerze na stronie internetowej Programu w zakładce dotyczącej zniżek.
 3. Jednorazowe umieszczenie informacji o Partnerze oraz o konkursie w newsletterze (Koordynator Programu odpowiedzialny jest za jego zredagowanie oraz zobowiązany jest do uzgodnienia terminu prezentacji Partnera).
 4. Udostępnienie informacji o ofercie Partnera w portalu społecznościowym Facebook.
 5. Możliwość skorzystania z dodatkowych form współpracy – np. sponsorowania imprez na specjalnych warunkach, uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Program Absolwent UMCS.

Program w liczbach:

 • Liczba uczestników:  + 10 000  (stale rośnie)
 • Lista odbiorców newslettera: + 22 000  + zasięg wirusowy;
 • Liczba fanów na Facebooku:  + 2200 (stan na wrzesień 2016).

Główne narzędzia Programu:

 • Karta Absolwent UMCS upoważnia jej posiadaczy do korzystania z programu rabatowego oraz atrakcyjnych ofert.
 • Serwis internetowy dedykowany absolwentom: www.absolwent.umcs.pl (średnio ok. 7000 odsłon miesięcznie);
 • Specjalna oferta Uniwersytetu dla absolwentów;
 • Newsletter  z aktualną ofertą Programu;
 • Imprezy i wydarzenia organizowane specjalnie dla absolwentów.

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Arkadiusz Wronowski
tel. 81 537 28 79
e-mail: program.absolwent@umcs.pl lub arkadiusz.wronowski@umcs.pl

Biuro Programu Absolwent:
20-004 Lublin, ul. Sowińskiego 12, pok. 5