Zapisz się do Programu Absolwent

Jesteś Absolwentem UMCS i z rozrzewnieniem wspominasz lata studenckie? Ciekawi Cię, co słychać na Uczelni? Jak radzą sobie Twoi znajomi? A może szukasz nowych kontaktów naukowych, biznesowych lub chcesz rozwinąć swoje kwalifikacje?

Zapisz się do Programu Absolwent UMCS i zdobądź bezpłatną Kartę Absolwenta UMCS. Dołącz do wyjątkowej społeczności i korzystaj z benefitów, jakie przygotowała dla Ciebie Twoja Uczelnia!

W zasięgu ręki masz ofertę edukacyjną, sportową oraz kulturalną UMCS, a także liczne zniżki i promocje od ponad 70 Partnerów Programu.

Aby zapisać się do Programu wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.

  • Uczestnictwo w Programie i korzystanie z Karty Absolwenta UMCS jest bezpłatne.
  • Do programu mogą przystąpić absolwenci wszystkich typów studiów, niezależnie od daty ich ukończenia.
  • W formularzu należy podać numer Dyplomu (wymóg ten dotyczy absolwentów wszystkich typów studiów poza podyplomowymi). Absolwenci studiów podyplomowych wpisują w tym polu nazwę ukończonego kierunku studiów.
  • Regulamin Programu Absolwent UMCS znajduje się tutaj.

UWAGA! Od 5 października 2020r. opcja odbioru osobistego Karty Absolwenta w Biurze Rozwoju Kompetencji jest zawieszona do odwołania. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników karty wysyłamy tylko pocztą (również na terenie Lublina) na adres wskazany przez Państwa we wniosku.

Dane personalne
Adres do korespondencji
Dane o studiach
Chcę otrzymać Kartę Absolwenta UMCS
Odbiór Karty Absolwenta UMCS

Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

  • Podanie danych w formularzu i jego wysłanie, jak i udział w Programie Absolwent UMCS (dalej: Program) jest dobrowolne i zależne od mojej woli, jednak wyrażenie niektórych zgód jest konieczne dla celów zarejestrowania w Programie. Brak zgody oznaczonej, jako wymagana uniemożliwia udział w Programie oraz skorzystanie z oferty UMCS w ramach tego Programu.
  • Administratorem danych osobowych (ADO) jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą w Lublinie (20-031), Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, NIP 712-010-36-92, REGON 000001353.
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w formularzu, w celach wskazanym w zgodach. Dane mogą być przetwarzane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w okresie obowiązywania zgody i udziału w Programie lub do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, żądania usunięcia danych albo wycofania zgody, a po tym czasie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, natomiast po upływie opisanych czasookresów usuwane.
  • Na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.
  • W oparciu o moje dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one, bez mojej wiedzy i zgody, przekazywane innym administratorom, nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa oraz przypadków ich publikacji w przypadku wyrażenia przeze mnie stosownej zgody zawartej w formularzu. Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.
  • Uniwersytet wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl.
Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Prywatność - Warunki