Seminarium "Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej" oraz jubileusz prof. Łanczont

10.09.2021

9-10.09.2021 r. - fot. Bartosz Proll