Ryngraf "40 lat Solidarności UMCS" dla kierownika ds. Muzeum UMCS Dariusza Borucha

W dniu 3 maja 2023 r. podczas "Żywej lekcji historii dla młodzieży i dorosłych" zorganizowanej w Ogrodzie Botanicznym przez Organizację Zakładową NSZZ Solidarność UMCS z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, kierownik Muzeum UMCS Dariusz Boruch w dowód uznania i wdzięczności za propagowanie wartości patriotycznych, popularyzowanie i rozpowszechnianie historii Polski oraz rodzinnej kultury i tradycji został uhonorowany ryngrafem "4o lecia Solidarności UMCS".

W trakcie obchodów Amatorski Teatr Towarzyski pod kierownictwem Dariusza Borucha wystawił w Dworku Kościuszków spektakl teatralny na podstawie dramatu Jerzego Żuławskiego pt. " Dyktator". Dramat ten w czterech aktach z prologiem opowiada o krwawych dniach 1863 roku. Tytułowy dyktator to Marian Langiewicz, jeden z wodzów Powstania Styczniowego. Napisany w 1902 r. dramat został wystawiony po raz pierwszy 22 stycznia 1903 r. na deskach Teatru Miejskiego we Lwowie w 40 rocznicę wybuchu powstania. W środowe popołudnie ATT zaprezentował fragmenty tego niezwykle rozbudowanego dzieła, skupiając się na osobistym dramacie Langiewicza i jego relacjach z Henryką Postowojtówną, która była jego adiutantem i zarazem wielką miłością. To piękna lekcja historii dla nas wszystkich a zwłaszcza dla młodego pokolenia. 

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    8 maja 2023