Ważne terminy

Terminarz rekrutacji dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie:

  • 17 kwietnia 2023 r. - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 8 lipca 2023 r. - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
  • 10-13 lipca 2023 r. - egzaminy wstępne na kierunkach, na których szczegółowe zasady je przewidują
  • 14 lipca 2023 r. - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
  • 17 - 21 lipca 2023 r. - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
    dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
  • 25 lipca 2023 r. – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
  • 26 - 28 lipca 2023 r. – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Szczegółowy teminarz podany jest w opisie danego kierunku w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.