Przystawka do skaningowego mikroskopu elektronowego

 

 

Patent na wynalazek

  • Numer uzyskanej ochrony: 232079
  • Numer zgłoszenia: 419253
  • Data ogłoszenia: 31.05.2019
  • UPRP - Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Przystawka zamontowana w komorze z działem elektronowym (1) mikroskopu i stolikiem (2) na próbki, wyposażona w laser krótko impulsowy (3), charakteryzuje się tym, że skonstruowana jest w postaci mobilnej prowadnicy (4), przesuwanej wzdłużnie nad stolikiem przy pomocy urządzeń pędnych mikroskopu, posiadającej na końcu obudowę (5), od wewnątrz pokrytą platyną, z zamontowanym weń laserem (3), do której doprowadzone są, przytwierdzone do prowadnicy, dwie rurki (7 i 8) ze sterowanymi elektrycznie zaworami, jedna doprowadzająca gaz szlachetny do oczyszczania wnętrza przed wytworzeniem próżni i druga odprowadzająca do analizatora odparowany po ablacji materiał, przy czym spód obudowy wykończony jest uszczelką (9) hermetycznie zamykającą ją ze stolikiem posiadającym wgłębienie do ułożenia analizowanej próbki i podłączonym przewodami (10) do komputera, sterującego precyzyjnym przesuwaniem się analizowanej próbki w pionie, względem lasera, zaś drugi koniec prowadnicy wyprowadzony jest przez hermetyczne gniazdo (11) na zewnątrz obudowy mikroskopu wraz z przytwierdzonymi do niej odprowadzeniami rurek z gazem oraz przewodami przeznaczonymi do urządzeń zewnętrznych, jak komputer czy przewodami (12 i 13) przeznaczonymi do podłączenia urządzeń umieszczonych w kasetce (14) obudowującej gniazdo, takich jak kondensator (15) zasilający laser czy silniczki sterujące prowadnicą.

Więcej informacji na temat patentu udziela dr inż. Miłosz Huber (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformatyki)