Promocje doktorów i doktorów habilitowanych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

17 lutego 2021 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbyły się promocje doktorów i doktorów habilitowanych. W wydarzeniu wziął udział prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, który zgodnie z tradycją akademicką dokonał otwarcia uroczystości.

W pierwszej części uroczystości Prorektor zaprezentował sylwetkę dr. hab. Nicholasa Sedlmayra, który uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne, a następnie wręczył dr. hab. N. Sedlmayrowi dyplom. W drugiej części uroczystości nastąpiła promocja doktorów, którzy zgodnie z tradycją akademicką złożyli uroczyste ślubowanie w języku łacińskim i otrzymali dyplomy.

Promocji dr. Szczepana Głodzika dokonał promotor prof. dr hab. Tadeusz Domański, dr. Dariusza Wójcika dokonał promotor prof. dr hab. Krzysztof Murawski, dr Katarzyny Broniszewskiej dokonał dziekan Wydziału dr hab. Zbigniew Korczak, prof. UMCS w imieniu promotora dr hab. Haliny Bielak.

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki stopień doktora habilitowanego uzyskało dotychczas 110 osób, a stopień doktora 634 osoby. Uroczystość wydziałowej promocji doktorów i doktorów habilitowanych zakończył hymn Gaudeamus igitur.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    18 lutego 2021