Promocja „Wierszy i poematów” Józefa Czechowicza

28 listopada 2012 r. w Sali Ślubów Trybunału Koronnego, pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin, JM Rektora UMCS oraz Dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie, odbyła się uroczysta promocja „Wierszy i poematów” Józefa Czechowicza w opracowaniu prof. Józefa F. Ferta.

Pisma zebrane Józefa Czechowicza ukazują się od 2005 roku pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Prezydenta Lublina, nakładem Wydawnictwa UMCS. Do 2011 r. wydano: Utwory dramatyczne (t. 3), Proza (t. 4), Szkice literackie (t. 5), Przekłady (t. 6), Listy (t. 7). W bieżącym roku ukazały się Wiersze i poematy (t. 1 i 2) w opracowaniu prof. Józefa F. Ferta.

    Aktualności

    Data dodania
    29 listopada 2012