Projekt "Umiem w Karierę!"

"Umiem w Karierę!" - w ramach tego projektu Biuro Rozwoju Kompetencji organizuje spotkania z przedstawicielami firm, mające na celu zaprezentowanie studentom/tkom ścieżek kariery oraz zapoznanie pracodawców z potencjalnymi praktykantami/tkami lub pracownikami/czkami.
 
 
Spotkania w ramach tego projektu realizowane są również w ramach cykli "Umiem w Przedsiębiorczość!" i "Umiem w Rozwój!"