Projekt CRIOS - modernizacja automatycznej sieci monitoringu kriosfery (Spitsbergen)

Miło nam poinformować, że dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS został koordynatorem i głównym wykonawcą grantu EEA realizowanego w ramach programu Badania Podstawowe zatytułowanego "CRIOS Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard". Więcej informacji o projekcie można będzie znaleźć na stronie projektu.

Projekt ten ma na celu modernizację i rozbudowę zautomatyzowanej sieci monitoringu skupionej na kriosferze Spitsbergenu jako systemu kalibracji/walidacji dla badań pośrednich. Planujemy ujednolicić i rozbudować systemy monitoringu w Hornsundzie, Longyearbyen i Ny-Ålesundzie, również we współpracy z norweskimi partnerami. Ważnym elementem projektu będzie wyposażenie wszystkich Infrastruktur Badawczych prowadzonych przez polskie jednostki naukowe: Stacji Polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Stacji Polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie, Stacji Polarnej UAM, Stacji Polarnej Calypsobyen UMCS w najnowocześniejsze technologie monitorowania kriosfery. Wszystkie stacje pomiarowe będą działać według wystandaryzowanych protokołów pomiarowych opracowanych w ramach wspólnych warsztatów i szkoleń w oparciu o proces SIOS Core Data. Kluczowym elementem sieci obserwatorium będzie przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do otwartych repozytoriów, zgodnie z zasadami FAIR, dla badaczy i decydentów.

Projekt będzie realizowany przez podmioty: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Studiów Polarnych; Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych; Politechnika Warszawska; Norwegian Polar Institute; University Centre in Svalbard; Norwegian Meteorological Institute; SIOS Svalbard AS, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System – Knowledge Centre, działające w ramach partnerstwa.

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2022