Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Zagórski

dr hab. Piotr Zagórski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
(+48) (81) 537 68 90
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Zagorski

Adres

Al. Kraśnicka 2cd/6
20-117 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze:

- rzeźba litoralna obszarów polarnych

- stratygrafia i paleogeografia plejstocenu

- geoarcheologia

- GIS i GPS

- Structure from Moution (SfM)

 

PUBLIKACJE

Jarosz K., Zagórski P., Moskalik M., Lim M., Rodzik J., Mędrek K., 2022. A New Paraglacial Typology of High Arctic Coastal Systems: Application to Recherchefjorden, Svalbard. Annals of the American Association of Geographers, 112 (1): 184-205  DOI:10.1080/24694452.2021.1898323

Hann R., Betlem P., Deja K., Hartvich F., Jonassen M., Lampert A., Laska M., Sobota I., Storvold R, Zagórski P., (2022) Update to Scientific Applications of Unmanned Vehicles in Svalbard. In: Feldner J, Hübner C, Lihavainen H, Neuber R, Zaborska A (eds) 2022: SESS report 2021, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System, Longyearbyen, pp 74-86. https://doi.org/10.5281/zenodo.5751959


Działalność naukowa

PUBLIKACJE

Hann R., Altstädter B., Betlem P., Deja K., Dragańska-Deja K., Ewertowski M., Hartvich F., Jonassen M., Lampert A., Laska M., Sobota I., Storvold R., Tomczyk A., Wojtysiak K., Zagórski P., 2021. Scientific Applications of Unmanned Vehicles in Svalbard. In: Moreno-Ibáñez et al (eds) SESS report 2020, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System, Longyearbyen, pp 78-103. https://doi.org/10.5281/zenodo.4293283

Cwanek A., Łokas E., Dinh Ch.N., Zagórski P., Singh A.M., Szufa K., Tomankiewicz W., 2021. 90Sr level and behaviour in the terrestrial environment of Spitsbergen. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 327: 485-494. https://doi.org/10.1007/s10967-020-07492-z

Jones, B. M., A. M. Irrgang, L. M. Farquharson, H. Lantuit, D. Whalen, S. Ogorodov, M. Grigoriev, C. Tweedie, A. E. Gibbs, M. C. Strzelecki, A. Baranskaya, N. Belova, A. Sinitsyn, A. Kroon, A. Maslakov, G. Vieira, G. Grosse, P. Overduin, I. Nitze, C. Maio, J. Overbeck, M. Bendixen, P. Zagórski, and V. E. Romanovsky. 2020. Coastal Permafrost Erosion. Arctic Report Card 2020, R. L Thoman, J. Richter-Menge, and M.L. Druckenmiller, Eds., https://doi.org/10.25923/e47w-dw52

Zagórski P., Jarosz K., Superson J., 2020: Integrated Assessment of Shoreline Change along the Calypsostranda (Svalbard) from Remote Sensing, Field Survey and GIS. Marine Geodesy. 43, 5, 433-471. https://doi.org/10.1080/01490419.2020.1715516

Strzelecki M.C, Szczuciński W., Dominiczak A., Zagórski P., Dudek J., Knight J., 2020: New fjords, new coasts, new landscapes: The geomorphology of paraglacial coasts formed after recent glacier retreat in Brepollen (Hornsund, southern Svalbard). Earth Surface Process and Landforms, 45, 5: 1325-1334. https://doi.org/10.1002/esp.4819

Hanaka A., Plak A., Zagórski P., Ozimek E., Rysiak A., Majewska M., Jaroszuk-Ściseł J., 2019: Relationships between the properties of Spitsbergen soil, number and biodiversity of rhizosphere microorganisms, and heavy metal concentration in selected plant species. Plant and Soil, 436, 1-2: 49–69. DOI: 10.1007/s11104-018-3871-7

Zagórski P., Mędrek K., Moskalik M., Rodzik J., Herman A., Pawłowski Ł., Jaskólski M., 2019: Short-term development of Arctic beach system: Case study of wave control on beach morphology and sedimentology (Calypsostranda, Bellsund, Svalbard). Polish Polar Research, 40, 2: 79-104. DOI: 10.24425/ppr.2019.128368

Strzelecki M.C., Long A.J., Lloyd J.M., Małecki J., Zagórski P., Pawłowski L., Jaskólski M.W., 2018: The role of rapid glacier retreat and landscape transformation in controlling the post-Little Ice Age evolution of paraglacial coasts in central Spitsbergen (Billefjorden, Svalbard). Land Degradation & Development, 29, 6, 1962-1978. DOI: 10.1002/ldr.2923

Lewińska P., Zagórski P., 2018: Creating a 3D database of Svalbard’s historical sites: 3D inventory and virtual reconstruction of a mining building at Camp Asbestos, Wedel Jarlsberg Land, Svalbard. Polar Research, 37: 1485416. DOI: 10.1080/17518369.2018.1485416

Moskalik M., Zagórski P., Łęczyński L., Ćwiąkała J., Demczuk P., 2018: Morphological characterization of Recherchefjorden (Bellsund, Svalbard) using marine geomorphometry. Polish Polar Research, 39, 1: 99-125. DOI: 10.24425/118740

Jaskólski M., Pawłowski Ł., Strzelecki M.C., Zagórski P., Lane T.P., 2018: Trash on Arctic beach: Coastal pollution along Calypsostranda, Bellsund, Svalbard. Polish Polar Research, 39, 2: 211-224. DOI: 10.24425/118746

Moskalik M., Ćwiąkała J., Szczuciński W., Dominiczak A., Głowacki O., Wojtysiak K., Zagórski P., 2018: Spatiotemporal changes in the concentration and composition of suspended particulate matter in front of Hansbreen, a tidewater glacier in Svalbard. Oceanologia, 60, 4: 446-463. DOI: 10.1016/j.oceano.2018.03.001

Dobrowolski R., Rodzik J., Mroczek P., Zagórski P., Bałaga K., Wołoszyn M., Dzieńkowski T., Hajdas I., Fedorowicz S., 2018: Environmental conditions of settlement in the vicinity of the mediaeval capital of the Cherven Towns (Czermno site, Hrubieszów Basin, Eastern Poland). Quaternary International, 493: 258-273. DOI: 10.1016/j.quaint.2018.05.042

Zagórski P., Franczak Ł.,(red.) 2016: Podróż w przeszłość - 30-lecie Wypraw Polarnych UMCS na Spitsbergen" Pod redakcją: Piotra Zagórskiego i Łukasza Franczaka. WNoZiGP UMCS, Lublin, pp. 178. ISBN 978-83-923303-4-9.

Zagórski P., Rodzik J., Moskalik M., Strzelecki M., Lim M., Błaszczyk M., Promińska A., Kruszewski G., Styszyńska A., Malczewski A., 2015: Multidecadal (1960–2011) shoreline changes in Isbjørnhamna (Hornsund, Svalbard). Polish Polar Research, 36, 4,:369-390. DOI: 10.1515/popore-2015-0019

Wołoszyn M., Janeczek A., Dobrowolski R., Rodzik J., Mroczek P., Zagórski P., Bałaga K., Pidek I.A., Hajdas I., 2015: Beyond boundaries ... of medieval proncipalities, cultures and scientific disciplines. Cherven Towns - insightsfrom archaeology, cartography and paleogeography. (In:) O. Heinrich-Tamaska, H. Herold, P. Straub, T. Vida (Eds.), Castellum, civitas, urbs – Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa – Centres and Elites in Early Medieval East-Central Europe (Castellum Pannonicum Pelsonense 6), Leipzig – Budapest: 177-195.

Dobrowolski R., Wołoszyn M., Rodzik J., Mroczek P., Zagórski P., Bałaga K., Dzieńkowski T., Hajdas I., 2015, Kompleks grodowy w Czermnie – studium geoarcheologiczne. [w:] M. Flaga, P. Mroczek (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II, Lublin: 161-171.

Rodzik J., Krukowski M., Zagórski P., 2014: The mechanism and stages of development of a field road gully in relation to changes in the surrounding land relief. Annales UMCS, sec. B, 69, 1: 135-147

Ćwiąkała J., Moskalik M., Rodzik J., Zagórski P., 2014: Historia zlodowacenia archipelagu Svalbard od późnego vistulianu do współczesności. Annales UMCS, sec. B, 69, 2: 27-52.

Mędrek K., Gluza A., Siwek K., Zagórski P., 2014: Warunki meteorologiczne na stacji w Calypsobyen w sezonie letnim 2014 na tle wielolecia 1986-2011 (The meteorological conditions on the Calypsobyen in summer 2014 on the background of multiyear 1986-2011). Problemy Klimatologii Polarnej, 24: 37-50.

Strzelecki M.C., Małecki J., Zagórski P., 2014: The Influence of Recent Deglaciation and Associated Sediment Flux on the Functioning of Polar Coastal Zone – Northern Petuniabukta, Svalbard. Coastal Research Library, Sediment Fluxes in Coastal Areas, 10: 23-45. DOI: 10.1007/978-94-017-9260-8_2.

Zagórski P., Strzelecki M.C., Rodzik J., 2014: Processes controlling the past and recent evolution of coastal environments in the southern Bellsund, Svalbard. (In:) K. Migała, P. Owczarek, M.Kasprzak, M.C. Strzelecki (Eds.), New perspective in polar research, Uniw. Wroclawski, Wrocław: 205-230.

Kociuba W., Kubisz W., Zagórski P., 2014: Use of terrestrial laser scanning (TLS) for monitoring and modelling of geomorphic processes and phenomena at a small and medium spatial scale in Polar environment (Scott River- Spitsbergen). Geomorphology, 212: 84-96. DOI: 10.1016/j.geomorph.2013.02.003

Zwoliński Z., Giżejewski J., Karczewski A., Kasprzak M., Lankauf K.R., Migoń P., Pękala K., Repelewska-Pękalowa J., Rachlewicz G., Sobota I., Stankowski W., Zagórski P., 2013: Geomorphological setting of Polish research areas on Spitsbergen. Landform Analysis, 22: 125-143.

Rodzik J., Mroczek P., Wiśniewski T., Zagórski P., 2012 (druk 2013): The palaeogeographical conditions of location of a Magdalenian camp at Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland). Archaeologia Polona, 50: 107-121.

Pękala. K., Repelewska-Pękalowa J., Bartoszewski S., Birkenmajer K., Chodorowski J., Gluza A., Klimowicz Z., Melke J., Siwek K., Święs F., Uziak S., Zagórski P., 2013: Geographical environment in the vicinity of the Maria Curie-Skłodowska University expedition base - Calypsobyen. (Środowisko geograficzne otoczenia bazy ekspedycji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - Calypso). (in:) Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (Eds),„Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen (Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu)”. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 145-179.

Giżejewski J., Rachlewicz G., Rudowski S., Wodziński T., Zagórski P., 2013: Landforms and morphogenetic processes of the shore zone, fjords and bays od Spitsbergen. (Rzeźba i procesy morfogenetyczne stref brzegowych, fiordów i zatok Spitsbergenu). (in:) Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (Eds), „Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen (Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu)”. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 331-359.

Stankowski W., Grześ M., Karczewski A., Lankauf K.R., Rachlewicz G., Szczęsny R., Szczuciński W., Zagórski P., Ziaja W., 2013: Raised marine terraces on Spitsbergen (Podniesione terasy morskie na Spitsbergenie). (in:) Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (Eds), „Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen (Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu)”. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 361-389.

Zagórski P., Harasimiuk M., Rodzik J. (eds.), 2013: „The Geographical Environment of NW Part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard)” („Środowisko geograficzne północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen, Svalbard”). Faculty of Earth Sciences and Spatial Management Maria Curie-Skłodowska University. Wydawnictwo UMCS, Lublin: pp. 388. ISBN 978-83-7784-323-9

Zagórski P., Pękala K., Repelewska-Pękalowa J., Łuszczuk M., 2013: Maria Curie-Skłodowska University Spitsbergen Expeditions. (In:) P. Zagórski, M. Harasimiuk, J. Rodzik (Eds.), „Geographical environment of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard)”, Wydawnictwo UMCS, Lublin: 2-31.

Pękala K., Repelewska-Pękalowa J., Zagórski P., 2013: Quaternary deposits and stratigraphy. (In:) P. Zagórski, M. Harasimiuk, J. Rodzik (Eds.), „Geographical environment of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard)”, Wydawnictwo UMCS, Lublin: 48-63.

Rodzik J., Gajek G., Reder J., Zagórski P., 2013: Glacial geomorphology. (In:) P. Zagórski, M. Harasimiuk, J. Rodzik (Eds.), „Geographical environment of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard)”, Wydawnictwo UMCS, Lublin: 136-165.

Repelewska-Pękalowa J., Pękala K., Zagórski P., Superson J., 2013: Permafrost and periglacial processes. (In:) P. Zagórski, M. Harasimiuk, J. Rodzik (Eds.), „Geographical environment of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard)”, Wydawnictwo UMCS, Lublin: 166-191.

Zagórski P., Rodzik J., Strzelecki M.C., 2013: Coastal geomorphology. (In:) P. Zagórski, M. Harasimiuk, J. Rodzik (Eds.),Geographical environment of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard)”, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 212-245.

Jasinski M.E., Zagórski P., 2013: Human activity. (In:) P. Zagórski, M. Harasimiuk, J. Rodzik (Eds.), „Geographical environment of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard)” Wydawnictwo UMCS, Lublin: 316-359.

Zagórski P., 2013: Geomorphological map of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard). (In:) P. Zagórski, M. Harasimiuk, J. Rodzik (Eds.), „Geographical environment of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard)”, Wydawnictwo UMCS, Lublin, (in English), Appendix 2.

Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagórski P., Wilczyński J., Nyvltova Fisakowa M., 2012: On the periphery of the Magdalenian World: An open-air site in Klementowice (Lublin Upland, Eastern Poland). Quaternary International, 272-273: 308-321.

Zagórski P., Gajek G., Demczuk P., 2012: The influence of glacier systems of polar catchments on functioning of the coastal zone (Recherchefjorden, Svalbard). Zeitschrift für Geomorphologie. 56, suppl. 1: 101-122.

Zagórski P., Malczewski A., Łęczyński L., 2012: Raport. Zmiany linii brzegowej w rejonie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie (Svalbard) w okresie 1960-2011 (Changes in the shoreline in the area of Polish Polar Station in Hornsund (Svalbard) during the period 1960-2011). Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin/Warszawa/Gdańsk. ss. 34. (manuskrypt).

Zagórski P., 2011: The shoreline dynamic of Calypsostranda (NW Wedel Jarlsberg Land, Svalbard) during the last century. Polish Polar Research, 32, 1: 67-99.

Dobrowolski R., Dzieńkowski T., Zagórski P., 2011: Analizy przestrzenne (GIS) w badaniach archeologicznych wybranych wczesnośredniowiecznych stanowisk z terenu Ziemi Chełmskiej. (w:) Z. Kobyliński, R. Zapłata (red.), Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego - wybrane zagadnienia, Wiedza i Edukacja, Warszawa: 120-131.

Rodzik J., Krukowski M., Zagórski P., 2010: Rozwój śródpolnego wąwozu drogowego w świetle badań pedologicznych i pomiarów GPS. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica I, 93, Kraków: 137-147.

Bartoszewski S., Gluza A., Siwek K., Zagórski P., 2009: Temperature and rainfall control of outflow from the Scott Glacier catchment (Svalbard) in the summer of 2005 and 2006. Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography. 63 (2), Special Issue: Environmental Fluxes in Polar Regions under Changing Climate, Oslo: 107-114.

Rodzik J., Zagórski P., 2009: Shore ice and its influence on development of the shores of south-western Spitsbergen. Oceanological and Hydrobiological Studies, 38, suppl. 1: 163-180.

Zagórski P., 2009: Wykorzystanie analizy przestrzennej danych cyfrowych (GPS/GIS) dla potrzeb badań archeologicznych na przykładzie stanowiska w Stołpiu. (w:) A. Buko, (red.) Zespół Wieżowy w Stołpiu, badania 2003-2005. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii UW, Warszawa: 97-102.

Zagórski P., Bartoszewski S., Chmiel S., Gluza A., Siwek K., Superson J., 2008: Monitoring of the Scottelva Catchment (The NW part of Wedel Jarlsberg Land, Spitsbergen). Quaestiones Geographicae, 27A, 2: 115-129.

Zagórski P., Siwek K., Gluza A., Bartoszewski S., 2008: Changes in the extent and geometry of the Scott Glacier, Spitsbergen. Polish Polar Research, 29, 2: 163-185.

Zagórski P., Siwek K., Gluza A., 2008: Zmiany zasięgu czoła i geometrii lodowca Renarda (Spitsbergen) na tle zmian klimatycznych XX wieku. Problemy Klimatologii Polarnej, 18, Gdynia: 113-125.

Superson J., Zagórski P., 2008: Uwarunkowania procesów erozyjnych na krawędzi podniesionej terasy morskiej w okolicy Calypsobyen (NW Ziemia Wedela Jarlsberga, Spitsbergen). (w:) A. Kowalska, A. Latocha, H. Marszałek, J. Pereyma, (red.) „Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych”, Wrocław: 71-78.

Zagórski P., 2007: Wpływ lodowców na przekształcenie wybrzeży NW części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen) w późnym plejstocenie i holocenie. Słupskie Prace Geograficzne, 4, Słupsk: 157-169.

Bartoszewski S., Gluza A., Siwek K., Zagórski P., 2007: The functioning of the Scott Glacier in conditions of climate global change. Landform Analysis, 5: 5-8.

Chmiel S., Bartoszewski S., Gluza A., Siwek K., Zagórski P., 2007: Physicochemical characteristics of land waters In the Bellsund region (Spitsbergen). Landform Analysis, 5: 13-15.

Zagórski P., 2007: The conditioning of the evolution of NW part of the coast of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen) during the last century. Landform Analysis, 5: 102-106.

Zagórski P., Pękala K., Repelewska-Pękalowa J., 2007: The role of the Renard Glacier in forming of shore zone. Geomorphology of the southern side of Bellsund. (in:) Field trip guide „Geomorphology of the southern side of Bellsund”, Landform Analysis, 5: 160-162.

Reder J., Zagórski P., 2007: Recession and development of marginal zone of the Renard Glacier. Geomorphology of the southern side of Bellsund. (in:) Field trip guide „Geomorphology of the southern side of Bellsund”, Landform Analysis, 5: 163-167.

Reder J., Zagórski P., 2007: Recession and development of marginal zone of the Scott Glacier. Geomorphology of the southern side of Bellsund. (w:) Field trip guide „Geomorphology of the southern side of Bellsund”, Landform Analysis, 5: 175-178.

Zagórski P., 2007: Relief and development of Calypsostranda. Geomorphology of the southern side of Bellsund. (w:) Field trip guide „Geomorphology of the southern side of Bellsund”, Landform Analysis, 5: 179-181.

Zagórski P., 2007: Present morphogenesis of the shore and the importance of archaeological sites for reconstructing the stages of development. Geomorphology of the southern side of Bellsund. (w:) Field trip guide „Geomorphology of the southern side of Bellsund”, Landform Analysis, 5, 182-184.

Superson J., Zagórski P., 2007: Dynamika zmian rzeźby ujściowych odcinków den dolin rzecznych i stożków aluwialnych w rejonie Calypsostrandy (NW część Ziemi Wedela Jarlsberga, Spitsbergen). (w:) E. Smolska, D. Giriat (red.), „Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych - formy rzeźby i osady”, Warszawa: 355-366.

Siwek K., Warakomski W., Zagórski P., 2006: Próba porównania podobieństwa rozkładów opadów atmosferycznych na Lubelszczyźnie z różnych okresów za pomocą technik GIS., Annales UMCS, Lublin, sec. B, vol. LXI/47: 413-416.

Superson J., Zagórski P. (eds.), 2006: „Stan i zmiany środowiska przyrodniczego północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga(Spitsbergen) w warunkach zmian klimatu i antropopresji”. XX lat badań polarnych Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Spitsbergenie. Wydawnictwo UMCS, Lublin: pp. 90. ISBN-10 83-923303-15

Zagórski P., Harasimiuk M., Jezierski W., 2006: Ewolucja i współczesne wykształcenie wybrzeża NW części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen). (w:) J. Superson, P. Zagórski., (red.) Stan i zmiany środowiska przyrodniczego północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen) w warunkach zmian klimatu i antropopresji. Wydawnictwo UMCS, Lublin: 35-43.

Zagórski P., 2005: NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard, Norway), Orthophotomap, scale 1:25000. Kazimierz Pękala, Harald Faste Aas (Eds). Zakład Geomorfologii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Norsk Polarinstitutt, Tromsø, Lublin.

Zagórski P., 2004: Czynniki morfogenetyczne kształtujące strefę brzegową w rejonie Calypsobyen (Bellsund, Spitsbergen). Annales UMCS, Lublin, sec. B., 59: 65-82.

Pękala K., Repelewska-Pękalowa J., Zagórski P., 2004: Bellsund – Calypsobyen: Przewodnik terenowy. (w:) A. Kostrzewski, M. Pulina, Z. Zwoliński (red.), Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu, Warsztaty Glacjologiczne, Spitsbergen 2004, 1-12 lipca 2004, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec-Poznań- Longyearbyen, wersja elektroniczna: VI-175 - VI-194.

Zagórski P., Bartoszewski S., 2004: Próba oceny recesji lodowca Scotta (Spitsbergen) w oparciu o materiały archiwalne i pomiary GPS. Polish Polar Studies, Gdynia: 415-424.

Zagórski P., 2004: Wpływ tektoniki i litologii podłoża na ukształtowanie podniesionych teras morskich NW części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen). 53 Zjazd PTG „Badania geograficzne w poznaniu środowiska”, 24-27 czerwca, Lublin: 248-252.

Zagórski P., 2004: Zastosowanie cyfrowego przetwarzania danych w opracowaniu mapy rzeźby równin nadmorskich NW części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen) (poster). 53 Zjazd PTG „Badania geograficzne w poznaniu środowiska”, 24-27 czerwca, Lublin, 247.

Superson J., Zagórski P., 2003: Conditions of the development of periglacial sedimentation in the Wolica Valley (SE Poland) during the upper Plenivistulian. Landform Analysis, 4: 15-35.

Bartoszewski S., Gluza A., Pękala K., Repelewska-Pękalowa J., Siwek K., Zagórski P., 2003: Środowisko przyrodnicze Bellsundu. (w:), A. Kostrzewski, Z. Zwoliński, (red.) „Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu”, Warsztaty geomorfologiczne 10-21 lipca 2003, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań-Longyearbyen, wersja elektroniczna: 149-157.

Pękala K., Repelewska-Pękalowa J., Zagórski P., 2003: Przewodnik terenowy. (w:), A. Kostrzewski, Z. Zwoliński, (red.) „Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu”, Warsztaty Geomorfologiczne, 10-21 lipca 2003, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań-Longyearbyen, wersja elektroniczna: 157-172.

Janicki G., Zagórski P., Gawrysiak L., 1999: Rozwój rzeźby terenu w wyniku gwałtownego opadu w strefie północnej krawędzi Grzędy Sokalskiej. An­nales UMCS, Lublin, sec. B, vol. 54: 135-163.

Zagórski P., 1998: Budowa i rozwój vistuliańskiej terasy średniej (14-14 m) Wolicy na podstawie profilu w Orłowie Drewnianym (Wzniesienie Grabowieckie). (w:) IV Zjazd Geomorfologów Polskich, t. I, Referaty i komunikaty, Lublin: 387-391.

Gawrysiak L., Zagórski P., 1998: Litologia i stratygrafia osadów vistuliańskich i holoceńskich budujących dno suchej doliny w Bondyrzu (Roztocze Tomaszowskie), (w:) IV Zjazd Geomorfologów Polskich, t. III, Przewodnik wycieczkowy, Lublin: 125-132.

Gawrysiak L., Zagórski P., 1998: Stages of erosion-denudation valley development in Late Glacial and Holocene with the dry valley in the Bondyrz Region (Tomaszów Roz­tocze) as an example. Biuletyn Peryglacjalny, 37, Łódź: 69-79.

Rodzik J., Janicki G., Zagórski P., Zgłobicki W., 1998: Deszcze nawalne na Wyżynie Lu­belskiej i ich wpływ na rzeźbę obszarów lessowych. (w:) „Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew", (red.) Leszek Starkel, Dokumentacja Geo­graficzna IGiPZ PAN, 11, Wrocław: 45-68.

Zagórski P., 1998: Spitsbergen Bibliography: Geomorphology, Glaciology and Quater­nary Geology. Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen, IV Conference of Polish Geomorphologists, II, "Relief, Quaternary Palaeogeography and Changes of the Polar Envi­ronment", Lublin: 281-314.

Gawrysiak L., Reder J., Zagórski P., 1998: Rzeźba i osady czwartorzędowe dorzecza Woj­sławki. Annales UMCS, Lublin, sec. B, vol. 53: 87-106.

Zagórski P., 1998: Rzeźba i utwory pokrywowe zlewni Rzepianki (Pogórze Ciężkowickie). An­nales UMCS, Lublin, sec. B, vol. 53: 269-296.

Jasinski M.E., Zagórski P., 1996: Significance of archaeological sites for estimating coastal plain development in the Renardodden area, Bellsund, Spitsbergen. Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen, UMCS, Lublin: 35-41.

Zagórski P., 1996: Effect of sea activity and the role of snow banks on the development of Calypsostranda coastal zone (Bellsund, Spitsbergen). Wyprawy Geograficzne na Spits­bergen, UMCS, Lublin: 201-206.