Prof. Hans-Jörg Albrecht Honorowym Profesorem UMCS

Jeden z najwybitniejszych badaczy i specjalistów w dziedzinie prawa karnego oraz kryminologii, prof. dr Hans-Jörg Albrecht z Instytutu Maxa Plancka we Freiburgu został Honorowym Profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tytuł ten stanowi formę szczególnego wyróżnienia i jest nadawany przez Senat UMCS osobom zasłużonych dla Uniwersytetu w dziedzinie dydaktyki, kształcenia kadry oraz współpracy w zakresie nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się 26 czerwca 2013 r. w Auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Wzięli w niej udział członkowie Władz Rektorskich i Senatu, przedstawiciele sądownictwa, uczelni wyższych i ośrodków naukowych oraz środowiska przedsiębiorców, a także wojska. Gości przywitał i uroczystość poprowadził prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS. Sylwetkę prof. Albrechta przedstawił prof. Tadeusz Bojarski z Katedry Prawa Karnego i Kryminologii.

Profesor Hans-Jörg Albrecht jest piętnastym Honorowym Profesorem w historii UMCS. Współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS od 30-tu lat. Wielokrotnie prezentował wykłady na posiedzeniach naukowych. W znaczący sposób przyczynił się do rozwoju kadry naukowej UMCS w dziedzinie nauk penalnych. Na Jego zaproszenie oraz dzięki stypendium otrzymanemu z Instytutu Maxa Plancka, pracownicy naukowi Instytutu Prawa Karnego UMCS mieli możliwość prowadzenia badań i pisania prac naukowych korzystając z biblioteki oraz zbiorów Instytutu we Freiburgu. Wśród znacznej liczby prac naukowych Profesora są także publikacje w języku polskim, stanowiące istotny wkład dla rozwoju wiedzy prawniczej i współpracy międzynarodowej.

Od 1997 r. Profesor Albrecht jest Dyrektorem Instytutu Maxa Plancka ds. Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego we Freiburgu oraz Profesorem Honorowym i członkiem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Alberta Ludwika, również we Freiburgu. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora honorowego Wydziału Prawa na Uniwersytecie Pécs na Węgrzech.

Profesor Albrecht posiada status prof. wykładającego gościnnie w wielu jednostkach naukowych: Instytucie Prawa Karnego Chińskiego Uniwersytetu Polityki i Prawa w Pekinie (Beijing), na Wydziale Prawa Uniwersytetu Hainan, Uniwersytetu Renmin, Uniwersytetu Wuhan oraz Uniwersytetu Pekin (Beijing Normal University) (VR Chiny).

Jest współzałożycielem czasopism o tematyce kryminologicznej i karnej oraz członkiem wielu organizacji, m.in.: zarządu Instytutu do badań międzydyscyplinarnych konfliktów i przemocy w Bielefeld, jak również rady nadzorczej fundacji Narodu Niemieckiego przyznającej stypendia na studia.

    Aktualności

    Data dodania
    27 czerwca 2013