Prezentacja założeń i scenariusza wystawy stałej Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

28 czerwca 2019 r. w Auli Ignacego Daszyńskiego w Pałacu Lubomirskich (Wydział Politologii UMCS) miała miejsce prezentacja założeń wystawienniczych planowanego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Organizatorem powstającej placówki jest Muzeum Lubelskie w Lublinie. Jej siedzibą będzie zabytkowy Pałac Lubomirskich będący przez długie lata siedzibą Wydziału Politologii UMCS.

W celu stworzenia scenariusza wystawy stałej powołany został zespół ekspertów, w którego skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz doświadczeni muzealnicy: Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Projekt powstaje pod okiem historyków z lubelskiego środowiska naukowego i przedstawicieli Muzeum Lubelskiego. Całością prac kieruje dyrektor Muzeum Lubelskiego dr Katarzyna Mieczkowska.

Ostateczna koncepcja powstającego muzeum, podobnie jak jego pełna nazwa nie są jeszcze znane. Muzeum Lubelskie w Lublinie zaprasza do społecznych konsultacji.

W wydarzeniu uczestniczyła pracownica Archiwum i Muzeum UMCS, mgr Anna Dubis.

    Aktualności

    Autor
    Anna Dubis
    Data dodania
    2 lipca 2019