Pracownia radiowo-telewizyjna na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS oficjalnie otwarta

O nowe przestrzenie wzbogacili się studenci i pracownicy Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. 17 marca br. odbyło się tam uroczyste otwarcie pracowni radiowo-telewizyjnej. Dzięki zajęciom w niej prowadzonym studenci będą mogli w praktyczny sposób uczyć się dziennikarskiego rzemiosła i zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, którego dokonali: dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. Uczelni, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, Grażyna Elżbieta Fiok, kanclerz UMCS, prof. dr hab. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, dr hab. Wojciech Ziętara, prof. Uczelni, dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz prof. szt. film. Natasza Ziółkowska-Kurczuk do studentów zwrócił się dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. Uczelni. Podkreślił znaczenie i rolę profesji dziennikarza: Praca dziennikarzy ma to do siebie, że trzeba dbać o prawdę. Bycie dziennikarzem opiera się na przekazywaniu informacji bez własnych interpretacji (ewentualnie zaznaczając, kiedy fakty są faktami, a kiedy interpretacjami). Życzę Wam, żeby w tych pomieszczeniach i w tym studio zawsze odbywały się rozmowy o prawdzie.

Kanclerz UMCS Grażyna Elżbieta Fiok dodała, że nowo otwarta pracownia radiowo-telewizyjna stanowi swojego rodzaju zwieńczenie inwestycji w Kampusie Zachodnim UMCS. Jest to szczególnie ważne dla studentów, ponieważ będą mogli samodzielnie, bez żadnego skrępowania realizować tutaj swoje marzenia i pasje – powiedziała.

Prof. dr hab. Iwona Hofman, dyrektor INoKSiM podkreśliła, że nowa pracownia stanowi zaplecze dla dydaktyki i rozwoju badań. Zamierzamy tu realizować wszystkie zajęcia warsztatowe związane z produkcją medialną, dziennikarstwem i komunikacją. Miejsce to daje też pewien potencjał współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Myślę tu o organizacji szkoleń z zakresu wystąpień publicznych czy autopromocji. Zaplecze, kamery mobilne z oprzyrządowaniem reporterskim, stoły mikserskie i dźwiękowe – to wszystko pozwala na realizację każdego etapu produkcji, więc studenci, zanim udadzą się na staże do profesjonalnych redakcji, mają tutaj miejsce na wykształcenie pierwszych nawyków pracy z mediami w sensie technologicznym. Postęp technologiczny, rozwój instytutu i wiele innych czynników – to wszystko doprowadziło do dnia, w którym możemy zaoferować najlepsze metody kształcenia, świetnych ekspertów i naukowców na potrzeby naszych studentów, uczelni, miasta i regionu.

Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. Uczelni, dziekan WPiD podziękował prof. Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk i redaktorowi Krzysztofowi Kotowi za ich wkład w powstanie studia oraz za konsultacje merytoryczne podczas tworzenia specyfikacji zakupionego sprzętu. Dodał, że pracownia zostanie udostępniona pracownikom i studentom kierunków medioznawczych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, produkcji medialnej, public relations i zarządzania informacją oraz nowych mediów.

W skład nowo otwartej pracowni wchodzi studio telewizyjno-radiowe, reżyserka telewizyjno-dźwiękowa (przygotowana do realizacji profesjonalnych nagrań), pracownia komputerowa połączona z salą projekcyjną oraz zaplecze magazynowe. Wyposażanie obejmuje również nowoczesny sprzęt filmowy, telewizyjny, dźwiękowy oraz oświetleniowy. W przyszłości znajdzie się tam także pracownia komputerowa i montażowa.

Studenci podkreślali, że chętnie będą korzystali z nowej przestrzeni: Jestem studentką produkcji medialnej, więc tworzenie w takim studio audycji radiowych czy telewizyjnych jest dla mnie bardzo ważne. Cieszę się, że powstało to miejsce – mówiła Jagienka Chyż, studentka III roku produkcji medialnej.

Po części oficjalnej odbyły się warsztaty dziennikarskie pn. „Jak (nie) występować przed kamerą”. Zaprezentowano też projekcje audiowizualne studentów kierunku produkcja medialna. W organizację spotkania włączyli się członkowie Koła Naukowego Medialno-Popkulturowego „Produktywni” oraz Studenckiego Koła Dziennikarskiego.

Z niecierpliwością czekamy na realizacje, które powstaną w nowej pracowni!

Fot. Bartosz Proll

 

    Aktualności

    Data dodania
    20 marca 2023