Porozumienie o współpracy między UMCS a Lublindis Sp. z o.o.

Prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS podpisał 5 lipca br. porozumienie o współpracy między UMCS a Lublindis Sp. z o.o. (Centrum Handlowe E. Leclerc Tomasza Zana).

Celem porozumienia jest realizacja idei współpracy nauki i biznesu oraz tworzenie sprzyjających warunków do praktycznego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy.

UMCS i Centrum Handlowe E. Leclerc zamierzają realizować wspólne przedsięwzięcia - akcję proekologiczną dla uczniów lubelskich szkół oraz wystawy prac studentów Wydziału Artystycznego UMCS. E.Leclerc zorganizuje praktyki zawodowe dla studentów a także zostanie pierwszym sponsorem nowych, właśnie wdrażanych przez Uniwersytet inicjatyw związanych z integracją środowiska absolwentów, których dotąd Uczelnia wykształciła ponad 200 tysięcy.

Podpisy pod porozumieniem złożyli: prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS oraz Edyta Tkaczyk - Prokurent Spółki Lublindis.

    Aktualności

    Data dodania
    8 lipca 2013