Polsko-ukraińskie badania lessów - zaproszenie na prelekcję

W imieniu organizatorów - Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich - serdecznie zapraszamy na zdalny wykład geomorfologiczny dr. hab. Przemysława Mroczka, prof. UMCS (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS) zatytułowany "Lessy peryglacjalne i ich geneza w świetle badań reperowych stanowisk lessowych z Polski i Ukrainy", który odbędzie się jutro (środa, 15 marca 2023 r.). o godz. 17:00

Link do wykładu

Dr hab. Przemysław Mroczek jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym naszego Instytutu. Z wykształcenia jest geografem, specjalistą w zakresie paleogeografii czwartorzędu. W ostatnich 20 latach w różnych zespołach badawczych prowadził badania obszarów lessowych Europy Środkowo-Wschodniej. Jest autorem dwóch monografii lessowych i współautorem blisko 200 artykułów naukowych, w tym ponad 40 z listy JCR. Wypromował ponad 40 licencjatów i magistrantów. Był wykonawcą w kilkunastu projektach badawczych KBN/NCN. Aktualnie jest członkiem PAU i ekspertem KBCz PAN, jak również pełni liczne funkcje m.in. jest członkiem zarządów Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wikipedysta z zamiłowania do otwartej nauki.

Wykład będzie dotyczył prezentacji wyników własnych i współautorskich badań prelegenta z obszaru Polski i Ukrainy. W ujęciu popularno-naukowym omówiona zostanie geneza lessów, historia ich badań, zróżnicowanie stratygraficzne i regionalne. Ponadto na wybranych przykładach zaprezentowane zostaną nowoczesne metody laboratoryjnych badań lessów stosowane przez prelegenta. Ciekawostki i mity o lessach, jak też wyjątkowa atrakcyjność geoturystyczna obszarów lessowych będą ważnym elementem tej prelekcji.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Geomorfologów Polskich

    Aktualności

    Data dodania
    14 marca 2023