Pojemnik do pobierania i przechowywania próbek skał sypkich

Prawo ochronne na wzór użytkowy

  • Numer uzyskanej ochrony: 69308
  • Numer zgłoszenia: 123207
  • Data ogłoszenia: 28.04.2017
  • UPRP - Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik do pobierania i przechowywania próbek skał sypkich, poddawanych następnie różnorodnym badaniom i pomiarom takim jak np., struktura złoża, określenie przestrzeni porowej, orientacji kryształów czy wielowymiarowego skanowania ziaren. Wzór użytkowy skonstruowany jest w postaci prostopadłościennego pojemnika zewnętrznego (1) i nieco mniejszej, wyjmowanej puszki wewnętrznej (2), służącej do umieszczenia pobranej próbki skały. Puszka wewnętrzna wyłożona jest w środku workiem foliowym (3) wywiniętym na zewnątrz górnego obrzeża dla uszczelnienia z pojemnikiem zewnętrznym. W przestrzeni pomiędzy zewnętrznymi ściankami puszki, wzdłuż dwóch przeciwległych bocznych płaszczyzn prostopadłościennego pojemnika znajduje się prowadnica z linką (4) wyprowadzoną na zewnątrz poprzez denko pojemnika i zakończoną uchwytem (5), co umożliwia otwieranie i zamykanie usytuowanego na wałku, wieczka (6) pojemnika zewnętrznego.

Więcej informacji na temat patentu udziela dr inż. Miłosz Huber (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformatyki)