Podpisanie umowy pomiędzy UMCS a Uniwersytetem Guangdong w Chinach

25 października br. o godz. 15:00 odbyło się spotkanie Rektora UMCS prof. dra hab. Andrzeja Dąbrowskiego oraz Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. dra hab. Ryszarda Dębickiego, z prof. Fangiem Fanquanem – Prorektorem Guangdong University of Foreign Studies.

Spotkanie przypieczętowało podpisanie umowy o współpracy akademickiej pomiędzy UMCS a Uniwersytetem w Chinach.

Uczestnicy spotkania: Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Dziekan Wydziału Politologii dr hab. Grzegorz Janusz, prof. nadzw., z Zakładu Stosunków Międzynarodowych dr hab. Marek Pietraś, prof. nadzw., prof. Fang Fanquan Vice President of the Guangdong University of Foreign Studies, Zhou Peng (sekretarz Prorektora) oraz Yang Guotao (z Ambasady ChRL w Polsce).

Na Wydziale Politologii UMCS, na kierunku Stosunki Międzynarodowe, od semestru letniego planowane jest uruchomienie nowej specjalizacji - „Studia Azji i Regionu Pacyfiku”. Poza zajęciami dotyczącymi sytuacji politycznej, gospodarczej i socjokulturowej tego regionu, studenci Wydziału obowiązkowo uczestniczyć będą w zajęciach z języka chińskiego. Kolejnym założeniem programu jest współpraca z uczelniami z Azji, polegająca m.in. na prowadzeniu zajęć na UMCS przez profesorów z azjatyckich Uczelni (w j. angielskim). Mając na uwadze ten unikalny w naszym kraju projekt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej postanowił szukać partnerów w takich krajach, jak: Chiny, Japonia czy Tajlandia.

Prof. Marek Pietraś mówiąc o utworzeniu nowej specjalizacji: „Studia Azji i Regionu Pacyfiku”, podkreślał znaczenie współpracy nie tylko w dziedzinie nauki języka chińskiego czy promocji kultury, ale przede wszystkim realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, takich jak: wspólna organizacja konferencji, seminariów oraz innych spotkań naukowych, kontynuacja badań w zakresie chińskich zagadnień, publikacje o tematyce chińskiej w języku angielskim, wymiana edukacyjna, itp.

Guangdong University of Foreign Studies jest jedną z najlepszych i najbardziej prestiżowych uczelni w Chinach. Specjalizuje się w studiach międzynarodowych oraz nauce języków obcych. Aktywnie angażuje się również w działania związane z promocją języka i kultury chińskiej za granicą, prowadzi także dla studentów (we współpracy z wieloma wiodącymi uniwersytetami w Europie, Azji i Ameryce) naukę języka chińskiego. Jest partnerem w wielu Instytutach Konfucjusza (instytucja rządowa zajmująca się nauką języka, kultury i promocji kultury za granicą), powołanymi na mocy dwustronnych porozumień z uczelniani z całego świata. Podczas spotkania zarówno Rektor UMCS, jak i Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej wyrazili nadzieję, iż rozpoczęta właśnie współpraca pomiędzy Uniwersytetami, umożliwi utworzenie Instytutu Konfucjusza w Lublinie – pierwszej takiej instytucji we Wschodniej Polsce, która zajmuje się nauką języka oraz propagowaniem kultury chińskiej. 

    Aktualności