Podpisanie umowy o współpracy z Universitas Brawijaya

Do grona naszych zagranicznych partnerów dołączyła największa uczelnia w Indonezji - Universitas Brawijaya.

Okazją do spotkania i podpisania umowy o współpracy pomiędzy Universitas Brawijaya i UMCS, reprezentowanym przez prof. dr hab. Wiesława Gruszeckiego, prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej, było sympozjum SSBRN (Social Science and Business Research Network), odbywające się w dniach 5-6 września na Wydziale Ekonomicznym UMCS.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele wielu ośrodków naukowych z całego świata, m.in. z Polski, Indonezji, Turcji, Grecji oraz Izraela. Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Ekonomiczny UMCS, reprezentowany przez dziekana dra hab. Mariusza Kicię oraz kierownika Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości dr hab. Elżbietę Bukalską, prof. Uczelni.
Gośćmi specjalnymi konferencji (keynote speakarami) w czasie sesji plenarnej byli prof. Bruno S. Sergi (University of Messina, Harvard University USA), dr Asfi Manzilati (Universitas Brawijaya, Indonesia) oraz dr hab. Mariusz Kicia. Tematyka sympozjum dotyczyła szeroko rozumianych zagadnień z zakresu ekonomii, finansów oraz zarządzania.


Fot. Klaudia Olender

    Aktualności

    Data dodania
    15 września 2022