Ogólnopolski Dzień Erasmusa

25 listopada obchodzimy imieniny Erazma i Ogólnopolski Dzień Erasmusa! Program Erasmus realizowany jest w Polsce już od ponad 30 lat i mogą wziąć w nim udział studenci z całej Europy. Podczas wymiany międzynarodowej studenci programu Erasmus zdobywają wiedzę i doświadczenie zawodowe na zagranicznych uczelniach, odbywają zagraniczne staże czy praktyki. Dzisiejsze święto to także doskonała okazja, aby dowiedzieć się, jak funkcjonuje ten program na naszej uczelni.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, przygotowanego przez Centrum Prasowe UMCS, w którym studenci Erasmusa i pracownicy biura ds. obsługi studiów i studentów zagranicznych UMCS opowiadają o wymianach studenckich, organizowanych przez naszą uczelnię w ramach programu, tłumaczą na czym one polegają i dlaczego warto wziąć w nich udział.

- W programie Erasmus mogą brać udział studenci wszystkich kierunków studiów (...). Żacy otrzymują dofinansowanie do realizacji swojej mobilności zagranicznej. Najczęściej, w zależności od kraju docelowego, to dofinansowanie wynosi od 450 do 620 euro na miesiąc pobytu. Dodatkowe, zwiększone dofinansowanie na pobyty zagraniczne mogą także otrzymać studenci ze środowisk defaworyzowanych lub studenci z niepełnosprawnościami – mówi Ryszard Straszyński, kierownik biura ds. obsługi studiów i studentów zagranicznych UMCS.

Co roku na naszą uczelnię przyjeżdża ok. 130 studentów z zagranicy w celu zrealizowania semestralnych lub rocznych pobytów na UMCS w ramach programu Erasmus. Podobna liczba osób wyjeżdża na studia z naszej uczelni do wybranych partnerów zagranicznych. W ramach programu Erasmus studenci mogą również odbyć corocznie 2-miesięczne lub dłuższe praktyki zagraniczne w przedsiębiorstwach w całej Europie.

- Mogę powiedzieć, że to najlepsza rzecz, jaka mi się przydarzyła. Jest to coś innego niż podróżowanie, ponieważ jesteś w jednym miejscu przez co najmniej sześć miesięcy z ludźmi, którzy chcą się poznać, zaprzyjaźnić, spędzać ze sobą czas – zachęca Leonie z Münster, która od dwóch miesięcy studiuje psychologię na UMCS w ramach programu Erasmus.

- Jest to niezapomniane doświadczenie. Nie da się czegoś takiego przeżyć, nawet jadąc w Polsce na inną uczelnię. Tam poznajemy ludzi nie tylko z kraju, do którego jedziemy, ale również innych Erasmusów z całej Europy. W przypadku Hiszpanii są jeszcze wymiany z Ameryką Południową, więc naprawdę można poznać ludzi z całego świata - dodaje Violetta Słomianowska, studentka piątego roku finansów i rachunkowości na UMCS i dwukrotna uczestniczka programu Erasmus.

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2021